20. oktober 2016

Analyse: Fremtidens virksomheder er bæredygtige

Levetiden for verdens største virksomheder falder drastisk. De virksomheder, der til gengæld klarer sig godt og tiltrækker de dygtigste medarbejdere, er dem, der finder løsninger på verdens udfordringer.

En gade med soldrevne lygtepæle i Nepal. CC-BY-ND Samir Jung Thapa

En gade med soldrevne lygtepæle i Nepal. CC-BY-ND Samir Jung Thapa

Godt 15 år. Det er den gennemsnitlige levealder for verdens største virksomheder i dag. For et halvt århundrede siden havde de 500 største mastodonter i det globale erhvervsliv 75 år at operere i.
Det bliver ofte forklaret med, at de ikke formår at tilpasse sig hurtigt nok til en verden, der hele tiden forandrer sig. Fx går det stærkt, når man ser på, hvad der er vigtigt for medarbejdere og kunder. Særligt den store gruppe af unge født i 1983 og frem, de såkaldte millenniums, stiller fortsat større krav til både et arbejde med mening og bæredygtige produkter og værdikæder.

Netop den del af befolkningen er der god grund til at være opmærksom på for erhvervslivet: I 2025 vil de tælle for 75 pct. af den globale arbejdsstyrke. I den seneste årlige undersøgelse lavet af Deloitte i 29 lande efterspurgte den unge målgruppe virksomheder med fokus på innovation, og som bidrager positivt til samfundet og handler etisk forsvarligt. Finder de ikke, hvad de søger i et arbejde, skifter de hurtigt videre.

Gode forretningsmuligheder

Det er kun en del af den virkelighed, virksomheder internationalt skal navigere i: mangel på kvalificeret arbejdskraft, fattigdom, ustabilitet, knappe naturressourcer og tiltagende klimaforandringer. FN’s verdensmål er sat i verden for at tackle nogle af klodens allerstørste problemer. Og dermed også dem, som påvirker det globale erhvervsliv.

Her et år efter, at den ambitiøse plan for planeten blev vedtaget af alle verdens lande, viser flere globale undersøgelser, at mange virksomheder allerede har tunet ind på verdensmålene. Ikke kun fordi erhvervslivet spiller en vigtig rolle i de formelle tekster til de 17 mål og ikke mindre end 169 delmål, men også fordi der ligger store forretningsmuligheder for virksomheder, der finder løsninger på klodens udfordringer.

En positiv forandring

Det internationale erhvervsmagasin Fortune har med deres ”Change the World”-liste nu for andet år i træk hædret 50 virksomheder, der har gjort det til en vigtig del af forretningsmodellen at tackle store problemer inden for miljø, sundhed, udsatte lokalsamfund m.m. Både globale virksomheder og mindre startups med stort potentiale har fundet plads på listen.

Økonomien i at gøre godt er ikke et kriterium for at blive valgt ud. Men ikke desto mindre tjener virksomhederne penge på deres strategiske fokus på at skabe en positiv forandring. De børsnoterede virksomheder på sidste års liste har eksempelvis et halvanden gang større afkast sammenlignet med globale benchmarks som MSCI Index.

Det gælder også for årets førsteplads GlaxoSmithKline. Farmaceutgiganten har gjort det til sin mission at hjælpe de seks milliarder mennesker, der i dag ikke har den samme nemme adgang til medicin, som vi har i Vesten. Fx ved at tilbyde medicin til lave priser i udviklingslande og at geninvestere 20 pct. af det eventuelle overskud til bl.a. at uddanne sundhedsarbejdere.

Siden 2009 har de investeret mere end 180 mio. kr. i sundhedssektoren i udviklingslande, og 40.000 sundhedshjælpere er blevet uddannet. Efter 30 års forskning har GlaxoSmithKline desuden udviklet verdens første malariavaccine, der skal sælges uden fortjeneste.

Danske Novozymes er også på top 10 på ”Change the world”-listen. Enzymvirksomheden arbejder strategisk ud fra verdensmålene på at finde biologiske løsninger på udfordringer, der følger med, når vi fortsat bliver flere mennesker på kloden. Fx kan tekstilindustrien, der er en af verdens mest forurenende, spare 70.000 liter vand og et ton CO2 for hvert ton vævet stof, når de skifter traditionelle kemikalier ud med enzymer.

Alene i 2015 var Novozymes’ produkter med til at spare atmosfæren for et estimeret CO2-udslip på 60 mio. tons, eller hvad der svarer til at tage 25 millioner biler af vejene.

Ingen fremtid i sort energi

Det er ikke kun kunder og medarbejdere, der holder øje med miljø og sociale hensyn. Fx oplever den verdensomspændende, danske fødevareingrediensvirksomhed, Chr. Hansen, der også arbejder strategisk med verdensmålene, at 70 pct. af deres investorer lægger vægt på bæredygtige tiltag og resultater.

De mange kulminer, der for tiden bliver solgt nærmest gratis, er et andet billede på den samme bevægelse: Der er ingen fremtid i sort energi. Det er der til gengæld i den vedvarende slags, så her lægger investorerne deres penge. Også når man ser bredt ud over brancher, viser forskning fra bl.a. Harvard University, at virksomheder, der scorer højt på bæredygtighed, gør det samme på investeringsafkast.

Bæredygtighed nytænkes

Den del af erhvervslivet, der allerede er i gang med at arbejde med løsninger som en grundlæggende del af forretningsstrategien, får klare konkurrencefordele. De kommer til at stå stærkest fremover, hvor vi bevæger os fra klassiske pilotprojekter om samfundsansvar til noget andet og mere.

Virksomheder, der nytænker bæredygtighed og tager udgangspunkt i, hvordan deres ydelser og produkter bidrager til en bedre verden, åbner op for store vækstmuligheder: Nye markeder med voksende middelklasser, innovation og dygtige og engagerede medarbejdere.