11. juni 2019

Børnearbejde kan sende direktør i fængsel

Holland har indført en lov, der kan sende virksomhedsdirektører en tur bag tremmer, hvis de ikke sikrer sig mod, at deres underleverandører bruger børnearbejde.

Børnearbejde i Vietnam. Foto: CCBY ILO in Asia and the Pacific

Børnearbejde i Vietnam. Foto: CCBY ILO in Asia and the Pacific

Det hollandske senat vedtog i midten af maj måned en ny lov, der skal forhindre virksomheder i at bruge børnearbejde. Det skriver researchorganisationen Danwatch, der specialiserer sig i undersøgende journalistik om virksomheders samfundsansvar.

Den nye lov kan ikke garantere 100 procent mod, at der finder børnearbejde sted. Men loven tvinger virksomhederne til at undersøge, om der er børnearbejde i deres forsyningskæde, og at fremlægge en plan for at rette op på problemet, hvis der er en ”rimelig formodning” om børnearbejde. Planen skal sikre, at virksomheden retter ind efter FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, samt OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber.

Hvis en virksomhed ikke fremlægger sin årlige rapport, vanker der første gang kun en meget lille bøde på cirka 30.000 kroner. Men hvis det sker mere end to gange inden for fem år, falder der brænde ned. Loven giver mulighed for fængselsstraf til den ansvarshavende direktør, og bøder på over 5,5 millioner kroner, eller ti procent af virksomhedens årlige omsætning.

Loven gælder både hollandske selskaber og udenlandske virksomheder, der leverer varer til Holland (Nederlandene) mere end to gange om året.

Ifølge ILO, FN’s organisation for arbejdsmarkedsspørgsmål, er der omkring 152 millioner børnearbejdere i verden.

Holland er et lille land, så de nye hollandske regler vil kun gavne en begrænset del af verdens mange børnearbejdere. Men både Frankrig og Storbritannien har tidligere indført regler, der skal sikre ordentlige arbejdsforhold, og lignende love bliver diskuteret i Tyskland, Schweiz og Italien.