21. september 2015

De unge er nøglen til at udrydde fattigdom

Udviklingslandenes store ungdomsgenerationer kan blive en demografisk bonus, der kickstarter den økonomiske vækst, hvis de bliver hjulpet med uddannelse, sundhed og jobskabelse.

UNFPA/Kori Habib

UNFPA/Kori Habib

”Jeg vil gøre en forskel. Jeg er stolt over at være pige”. Sådan afsluttede 15 nigerianske teenagepiger en teaterforestilling for FN’s generalsekretær Ban Ki-moon og chefen for FN’s Befolkningsfond, UNFPA, Dr. Babatunde Osotimehin i sidste måned.

Udsagn som disse er sjældne i Nigerias nordlige Kaduna Stat, hvor hverdagen for piger – som så mange andre steder i verden – oftere er præget af manglende ligestilling, manglende adgang til uddannelse og lægehjælp, barneægteskaber og teenagegraviditeter.
Generalsekretæren bakkede da også op om pigernes beslutsomhed og understregede, at FN står bag dem for at sikre, ”at enhver pige – uanset alder, kultur eller baggrund – har lige adgang til kvalitetsuddannelse og frit kan udtrykke sit ønske om at få lov at være en pige – ikke en barnebrud.”

De stærke unge kan løfte os alle

De 15 piger i Nigeria er frontløbere i et UNFPA-støttet program, der underviser 400 udsatte piger om deres rettigheder, krop og sundhed. Action for Adolescent Girls-programmet udvides om få måneder til at omfatte hele 131.000 piger alene i Nigeria.

Formålet er ikke bare at styrke pigerne, men også at styrke lokalsamfund, nationer og befolkninger – ikke mindst de unge.

Der er 1,8 milliarder unge mellem 10 og 24 år i verden. Det er flere end nogensinde før, men de mange unge kan hive udviklingslande ud af fattigdom, hvis vi giver dem lov. Hvis vi giver de unge – og ikke mindst pigerne – adgang til uddannelse og sundhedsydelser, herunder også familieplanlægning, og investerer i jobskabelse, viser historien fra Asiens tigerøkonomier, at unge menneskers energi, kreativitet, talent og potentiale kan være en stærk drivkraft for velstand og fremgang.

Faldende fødselstal som følge af forbedret adgang til moderne præventionsmidler førte i Østasien til en demografisk overgang, som kombineret med bedre adgang til uddannelse og job banede vejen for en demografisk dividende i årene 1965-1995. Det betyder, at der er flere i den arbejdsdygtige alder, end der er helt unge børn eller gamle. Resultatet blev en imponerende økonomisk vækst og store gevinster i form af øget lighed, og succesen skabte en vigtig motor for den globale økonomi og velstand.

Giv pigerne uddannelse

UNFPA slog sidste år fast, at 59 udviklingslande står på tærsklen til samme demografiske overgang. Rapporten peger på, at især unge kvinder og piger er mere tilbøjelige til at få foden ind på arbejdsmarkedet og bidrage til trivslen i deres familier, lokalsamfund og nationer, når de kan få lov at gå i skole, planlægge deres familier og opretholde deres rettigheder.

Derfor skal landene, der er midt i den demografiske overgang, arbejde for at skabe adgang for uddannelse og sundhed for alle, så man kan udnytte potentialet i, at der er flere unge, der kan arbejde og skabe fremskridt, end der er folk uden for den arbejdsdygtige alder. Men disse lande er også dem med de færreste ressourcer og de største udfordringer. Der er derfor brug for international opbakning til at udnytte de unges talenter. En sådan opbakning ville gavne alle nationer, ikke kun dem, der befinder sig i en demografisk overgang.

Når verdens ledere i denne måned vedtager de kommende 15 års verdensmål, vil unges behov og muligheder gå igen i flere af de 17 mål. Ved at sætte mål og indikatorer for de unges helbred – og især deres reproduktive sundhed – uddannelse, udvikling og beskæftigelse, bygger vi videre på de fremskridt, 2015-Målene har hjulpet med at levere. Herved giver vi samtidig unge – som de 15 nigerianske piger i Kaduna Stat – muligheder for at gøre en forskel og være med til at forandre verden.

UNFPA anbefaler

FN’s Befolkningsfond, UNFPA, anbefaler, at landene, der er midt i en demografisk overgang, skal intensivere bestræbelserne for at beskytte menneskerettighederne, forbedre adgangen til kvalitetsuddannelse og sundhedspleje, for at øge færdigheder og beskæftigelse, udrydde fordomme og sikre, at familieplanlægning er tilgængelig for alle, der ønsker det. Forbedret regeringsførelse, integration og ansvarlighed er afgørende for at levere disse mål.