18. maj 2020

Delawarefloden er blevet sund igen

Engang ødelagde spildevand fra mennesker og industri store strækninger af floden. Men strammere miljølovgivning og myndighedssamarbejde har reddet floden.

Delawarefloden var engang så forurenet, at malingen på undersiden af skibe blev brun, når de sejlede gennem floden. Nu er flodens miljø blevet genoprettet. Foto: Jim Lukach CCBY

Delawarefloden var engang så forurenet, at malingen på undersiden af skibe blev brun, når de sejlede gennem floden. Nu er flodens miljø blevet genoprettet. Foto: Jim Lukach CCBY

Delawarefloden, der bugter sig mere end 600 kilometer gennem fire stater på den amerikanske østkyst, er netop blevet udråbt til ”årets flod” af miljøorganisationen American Rivers. Gennem de seneste 50 år har floden nemlig gennemgået en bemærkelsesværdig transformation. Engang var floden så forurenet af industriaffald, spildevand og kloakudløb, at en undersøgelseskommission konkluderede, at malingen på undersiden af skibe blev brun, når de krydsede floden, mennesker langs floden fik kvalme bare af lugten, og store dele af floden var så forurenet og giftig, at fisk og andet dyreliv ikke kunne leve der.

Men Delawarefloden er blevet sund igen. Vandkvaliteten er blevet forbedret dramatisk, dyr og fisk er vendt tilbage, og floden er underlagt den mest omfattende miljøbeskyttelse og -planlægning af alle amerikanske floder, forklarer direktør for drikkevand ved organisationen American Rivers, Liz G. Deardoff.

”Delawarefloden har nok en unik position både i et historisk og nutidigt perspektiv i USA,” siger hun.

Lovgivning og samarbejde

Der er ikke noget vidundermiddel til at fikse en flod fra forurening, siger Liz G. Deardoff. Det handler først og fremmest om lovgivning – derefter om et dybt og struktureret samarbejde mellem en lang række myndigheder, lokalsamfund, virksomheder og miljøorganisationer. I 1972 kom en skelsættende lov om vandforurening og -miljø i USA, The Clean Water Act. Med den i hånden fik stater og byer langs Delawarefloden lukket for udledningen af spildevand fra fabrikker og slagterier, og de investerede i rensningsanlæg, så kloakker ikke mere blev tømt i floden.

Og selvom lokalsamfund igennem tiden har arbejdet for at beskytte floden, så skulle der et struktureret samarbejde til at holde arbejdet med floden på ret kurs. Floden grænser eller krydser fire stater, 42 regioner og 838 kommuner, og før en overordnet flodmyndighed, Delaware River Basin Commission, blev oprettet i 1961, havde et kalejdoskopisk virvar af myndigheder på forskellige statslige niveauer hvert sin type ansvar, forpligtelse eller kontrol med floden. Nu bliver arbejdet med at sikre flodens miljø og vandkvalitet koordineret centralt i et samarbejde på tværs af stater og myndigheder.

Succesen med at sikre vandkvaliteten i Delawarefloden betyder, at den er med til at sikre drikkevandet for mere end 13 millioner mennesker, herunder halvdelen af drikkevandet i New York.