14. februar 2021

Europa har fået sin første naturlige hvalpark

Et havområde ud for Tenerife er blevet udråbt som Europas første hvalpark. Det skal gøre hvalturismen mere bæredygtig og bedre beskytte de store dyr.

Der er rift om hvalerne ved Tenerife. Nu skal der bedre styr på turismen. Foto: CCBY Malcolm Murdoch

Der er rift om hvalerne ved Tenerife. Nu skal der bedre styr på turismen. Foto: CCBY Malcolm Murdoch

Sidst i januar blev et havområde ud for Tenerifes sydvestlige kyst officielt anerkendt som Europas første World Whale Heritage Site, eller sagt på dansk et område, der i særlig grad beskytter verdens hvaler og lader mennesker besøge dem på en måde, der ikke gør skade.

Det er hvalbeskyttelsesorganisationen World Cetacean Alliance, der står for udnævnelsen af farvandet, der forbinder Tenerife med øen La Gomera. Fremover skal lokale og besøgende sikre, at der bliver taget større hensyn til de 28 forskellige hvalarter, der findes i området. Det skal blandt andet ved at mindske forurening, dæmpe støj fra bådmotorer, og ved at undervise i vigtigheden af at bevare hvalerne.

Erklæringen af et hvalområde kan på den måde sammenlignes med en mærkningsordning, der fortæller turister, at en destination tilbyder ansvarlig hvalturisme. Samtidig er det med til at øge de lokales indtægter fra bæredygtig turisme, og dermed også deres opbakning til projektet.

”Det er en enestående nyhed for både hvaler og mennesker, at det er lykkedes at få udnævnt La Gomera ved Tenerife og Dana Point i Californien til hval-venlige områder,” siger Gitte Buchhave, der er direktør for organisationen World Animal Protection Denmark, som er partner med World Cetacean Alliance og arbejder med at udnævne de særlige hvalområder.

Stressen sidder i spækket

I forhold til havets enorme størrelse er et farvand som Tenerife-La Gomera meget lille. Men det ligger lige i et område, hvor især hvalturismen er i voldsom vækst, og hvor påvirkningen på hvalerne også er steget. I 2019 var 1,4 millioner turister ude for at se hvalerne, og de seneste ti er antallet af turister på Tenerife steget kraftigt.

Det har stresset de lokale hvalbestande, hvilket kan ses helt konkret ved at analysere vævsprøver fra hvalernes spæk. Mængden af stresshormonet cortisol i spækket er stigende, og det øgede stressniveau er forbundet med, at der er kommet langt mere skibstrafik i området.

Indtil nu har der ikke været nogen grænse for, hvor mange hvalturismefirmaer, der kunne gives tilladelse til på Tenerife, og der er i dag 35 forskellige firmaer. Men der er nu indført et to-årigt stop for udstedelsen af nye tilladelser.

Som en del af kravene til, at området kunne erklæres for hvalpark, skal alle skippere, guides og mandskab på hvalbådene have regelmæssig træning i standarder for mødet mellem hvaler og mennesker.

Flere områder på vej

Hvalområdet Tenerife-La Gomera er det tredje farvand i verden, der bliver beskyttet på denne måde. De første to Whale Heritage Sites var Hervey Bay i Australien og The Bluff i Sydafrika. Samtidig med udnævnelsen af Tenerife-La Gomera kommer også et femte særligt udpeget hvalområde til, nemlig Dana Point ved Californiens kyst, skriver LA Times. Yderligere seks områder har søgt om at blive certificeret. Blandt andet i Brasilien, Canada og New Zealand.