20. august 2023

Omskæring af piger falder globalt set

Selvom mange millioner kvinder stadig lever med konsekvenserne af omskæring, er opbakningen til den skadelige skik på vej ned i mange lande, og andelen af nye omskæringer er faldet meget.

Foto: CCBY Mariantonetta Peru for USAID

Foto: CCBY Mariantonetta Peru for USAID

I de seneste år er andelen af piger, der bliver omskåret, faldet kraftigt. Det viser seneste tal fra 2021, ifølge FN’s Børnefonds globale database, der netop er blevet opdateret.

Tallene viser, at tilbage i 1990 var det helt overordnet set omkring hver anden pige i de lande, hvor omskæring forekommer, der var blevet udsat for overgrebet. I dag er tallet faldet til under hver tredje, og vi er godt på vej til, at det kun er hver fjerde.

Omskæring af piger betyder ofte, at deres kønsorganer eller dele af dem bliver skåret væk, men det kan også omfatte, at pigerne får deres klitoris brændt, skrabet eller stukket. I mange tilfælde sker det under dårlige hygiejniske forhold og gennemføres af lokale ”kloge koner”, der ikke har sundhedsfaglig uddannelse.

Det betyder, at der er en stor risiko for infektioner og andre komplikationer, der kan være voldsomt skadende og i nogle tilfælde også kan medføre døden. Men selv, hvis der ikke opstår infektion, følger konsekvenserne af omskæringen pigerne for livet, og fratager dem muligheden for et normalt sexliv. Derfor kaldes kvindelig omskæring også kønslemlæstelse, og både FN og andre internationale organisationer anser kvindelig omskæring for et overgreb mod børn.

Modstanden vokser lokalt

Men det er ikke kun i FN’s kontorer, at modstanden mod omskæring vokser. Kulturen er også ved at ændre sig lokalt. Det viser meningsmålinger i hovedparten af de lande i Afrika og Mellemøsten, hvor omskæring ellers i mange år har været en almindelig tradition. I dag er over halvdelen af kvinderne i disse lande imod, at omskæringerne skal fortsætte.

Et af de lande, hvor modstanden mod omskæring er stor, er Kenya. Her er 93 procent af piger og kvinder imod omskæring, og det er et af de lande, hvor det er lykkedes at trænge den skadelige skik tilbage. Seneste måling fra Kenyas Nationale Statistikbureau viste sidste år, at andelen af omskårne piger og kvinder mellem 15-49 år var faldet fra 38 procent tilbage i 1998 og til 15 procent i dag. Forandringen er ifølge statistikbureauet sket takket være en gradvis forandring i kulturelle normer og holdninger i landet.

Selvom omskæring generelt er på tilbagetog, er der stadig meget store forskelle mellem situationen og holdningerne i de enkelte lande. I Kenyas naboland mod øst, Somalia, er næsten alle kvinderne blevet omskåret, og her er det kun 19 procent af kvinderne selv, der ønsker, at traditionen skal stoppe. Men i nabolandet mod vest, Uganda, er omskæring næsten ukendt, og kun 0,3 procent af kvinderne i landet har været udsat for det skadelige indgreb.

Det vides ikke med sikkerhed, præcis hvor mange piger og kvinder, der i dag lever med konsekvenserne af omskæring. Statistikken er ofte mangelfuld, men UNICEF vurderer, at antallet er mindst 200 millioner. Tallet forventes dog at falde, i takt med at færre og færre unge piger bliver omskåret, og de ældre generationer efterhånden falder fra.

Traditionen med at omskære piger forekommer i samlet set 31 lande, der primært ligger i Afrika i et bælte syd for Sahara, samt enkelte steder i Mellemøsten og Asien. Men der er stor forskel på, hvor udbredt skikken er i de enkelte lande.

99,2 procent

af kvinder i Somalia mellem 15-49 år er blevet omskåret.

Kilde: UNICEF 2022