21. marts 2016

Far-skoler hitter i Vestafrika

I Niger åbnede en ny slags skole i 2004 dørene op. Her skulle gifte mænd lære at passe bedre på deres koner. I dag findes der over 1200 lignende skoler i det vestlige Afrika og flere er på vej.

CC BY UD/Flickr

CC BY UD/Flickr

Det vestafrikanske land Niger er et af de farligste steder i verden for en kvinde at være gravid. I 2015 var der 550 mødre, som døde for hver 100.000 fødsler. Det er næsten tre gange så mange som gennemsnittet på verdensplan.

Derfor gik Nigers sundhedsmyndigheder og FN´s Befolkningsfond, i 2004, sammen om et nyt forsøg: skoler for ægtemænd.
Det blev til de såkaldte “Ecoles de Maris” eller husbondskoler, hvor gifte mænd skulle blive bedre til at hjælpe deres koner før, under og efter graviditeten.
Et af målene var at hjælpe mændene til at sørge for, at deres koner kom til en klinik eller måtte få besøg af en plejer. De fleste dødsfald i forbindelse med fødsler kan nemlig undgås ved fødselsforberedelse og pleje under og efter graviditeten.

Men selvom adgangen til denne er blevet bedre i Niger, har en af udfordringerne været at få folk til at benytte sig af muligheden, forklarer Hassane Ali, der er Programleder for FN´s Befolkningsfond i Niger.

“Det afgørende har været involveringen af landsbyledere og  lokale rollemodeller, som kunne viderebringe læringen fra skolerne ud til deres lokalsamfund. Uden engagement fra landsbylederne og ejerskab med projekterne i landsbyerne kan det ikke lade sig gøre,” fortæller Hassane Ali.

Skolerne skaber resultater

Og skolerne har været en succes. I flere af lokalsamfundene er andelen af kvinder der modtager fødselsforberedelse steget med over 90 procent siden skolerne kom til. Og Mødredødeligheden i Niger er faldet fra omtrent 650 til 550 per 100.000 kvinder over de sidste fem år.

Også brugen af prævention ser nu ud til langsomt at gå den rigtige vej i Niger, hvor mindst 13 procent af gifte og sammenlevende kvinder mellem 15-49 år nu bruger prævention mod 5 procent inden de første skoler åbnede i 2004.

Skolerne har opstillet en række kriterier for hvilke kandidater de tager ind. Mændene skal være over 25 år, gift og komme fra “harmoniske” hjem. De skal være gode ægtemænd, der støtter deres koner og tillader dem at deltage i gruppeprojekter. På den måde kan de fungerer som rollemodeller for de andre mænd i lokalsamfundene.

Mange sidegevinster

En anden sidegevinst ved skolerne er, ifølge Hassane Ali, at de ofte udvikler sig til en slags kollektive indsatsgrupper, der hjælper med at tage hånd om de fælles udfordringer i landbyerne. Det kan være sig alt fra praktiske opgaver til konflikthåndtering og dialog om sociale emner.

“Skolerne fungerer virkelig som platforme for social forandring i lokalsamfundene. De har eksempelvis en mærkbar indflydelse på, om en familie vælger at benytte sig af sundhedspleje og familieplanlægning,” fortæller Hassane Ali.

Med de gode erfaringer fra Niger, har ideen med husbondsskoler  spredt sig til en lang række nabolande i Vestafrika. Der findes i dag over 1220 husbondsskoler i det vestlige Afrika fordelt på lande som Senegal, Nigeria, Elfenbenskysten, Sierra Leone og Mauritanien. Og flere er på vej.

Mødredødelighed

Mødredødelighed omfatter kvinder, der dør under graviditet eller inden for 42 dage efter graviditetens ophør af årsager, der er relateret til graviditeten.
På verdensplan er antallet af dødsfald blevet reduceret med 44 procent på 25 år, fra 532.000 i 1990 til 303.000 i 2015.
99% af alle dødsfald sker i udviklingslande.
De fleste af dødsfaldene kan undgås med fødselsforberedelse og pleje før, under og efter fødsler.

Kilde: WHO

Niger

Artiklen blev bragt i Metroxpress

Fredag d. 18 Marts 2016