24. oktober 2021

Flere amerikanere end nogensinde før accepterer blandede ægteskaber

USA har en lang og barsk historie med racisme. Stadig i dag raser kampen mod racisme og håbet om lige rettigheder for alle. Men der er også fremgang at spore.

Flere og flere amerikanere accepterer nu blandede ægteskaber. Foto: CCBY Tim Mossholder

Flere og flere amerikanere accepterer nu blandede ægteskaber. Foto: CCBY Tim Mossholder

I 2020 bifaldt rekordmange amerikanere ægteskab mellem sorte og hvide. I en Gallupundersøgelse svarede 94 procent, at de accepterer blandede ægteskaber. Det er et af de største skift i offentlighedens holdning i løbet af Gallups historie.

Et enormt skifte

I seks årtier har Gallup undersøgt amerikanernes mening om blandede ægteskaber. Ved den første undersøgelse i 1958 svarede kun 4 procent af amerikanerne, at de accepterede et ”I do” mellem sorte og hvide. Først i 1997 rundende amerikanerne hjørnet, hvor flertallet af befolkningen bifaldt blandede ægteskaber. I 2013, ved Black Live Matters spæde start, lå tallet på 87 procent.

Det er især et holdningsskifte hos den hvide befolkning, der har drevet udviklingen mod i dag. Tidligere var hvide amerikanere i højere grad imod, men i dag accepterer næsten lige mange hvide som sorte blandende ægteskaber.

Hvor ældre amerikanere før i tiden også var mere imod, er deres accept nu næsten lige så høj som hos den yngre befolkning. Samtidig er den traditionelt større modstand i sydstaterne også så godt som udvisket.

Krav om rettigheder

At næsten alle amerikanere bifalder ægteskaber mellem sorte og hvide, viser, ifølge Gallup, et skifte i de amerikanske samfundsnormer. Også befolkningens vilje til at stemme på en sort præsidentkandidat har gennemgået en lignende ændring, hvor 96 procent af amerikanerne i dag er positivt indstillede. 

Alligevel mente kun seks ud af ti amerikanere i 2020, at sortes borgerrettigheder havde forbedret sig i deres levetid. Det er det absolut laveste siden Gallups første undersøgelse i 1995 og et væsentligt fald alene fra 2011, hvor næsten ni ud af ti af befolkningen mente, at det gik fremad. For første gang i de seneste 30 år, mener et flertal af amerikanerne, at der ligefrem er brug for nye borgerrettighedsslove for at reducere diskriminationen mod sorte amerikanere.

94 procent

af amerikanerne accepterer nu ægteskab mellem sorte og hvide

Det er især en stigende accept hos den hvide befolkning, de ældre amerikanere og i sydstaterne, der har drevet udviklingen.

6 ud af 10 amerikanere

svarede i 2020, at sortes borgerrettigheder havde forbedret sig i deres levetid.