21. februar 2021

Flere kvinder i verdens fattigste lande bruger prævention

Flere af verdens fattigste kvinder har nu adgang til prævention. Friheden til at vælge børn til og fra er vigtig for udviklingen af de fattigste lande.

Rapporten viser, at 21 millioner usikre aborter er undgået, og omkring 125 tusinde færre kvinder er døde under fødslen på grund af, at flere kvinder har haft adgang til prævention. Foto: CCBY Global Financing Facility.

Rapporten viser, at 21 millioner usikre aborter er undgået, og omkring 125 tusinde færre kvinder er døde under fødslen på grund af, at flere kvinder har haft adgang til prævention. Foto: CCBY Global Financing Facility.

Flere og flere kvinder i verdens fattigste lande har nu muligheden for at vælge, hvornår og hvor mange børn de gerne vil have. En ny rapport fra FN-projektet Family Planning 2020 viser, at antallet af kvinder, som bruger prævention i verdens 69 fattigste lande, er steget fra 260 millioner i 2012 til 320 millioner i 2020.

”Det er meget vigtigt, at flere kvinder får muligheden for at bruge prævention. Det er deres ret at kunne bestemme over deres egen krop og planlægge det antal børn, de ønsker. Derved undgår man flere uønskede graviditeter, hvilke nedsætter mødredødeligheden og antallet af dødsfødsler,” siger Jacqueline Bryld, som er international chef hos Sex & Samfund.

Rapporten viser, at der er fra 2019 til 2020 er undgået hele 21 millioner usikre aborter og samtidig er det blevet undgået, at omkring 125.000 kvinder døde under fødslen. Det skyldes, at flere kvinder har brugt prævention.

”Vi ved, at der er mange millioner unge kvinder, som gerne vil bruge prævention. Men mange har simpelthen ikke adgang til det. Vi har brug for et større politisk ønske om at udbrede prævention til alle,” siger Flemming Konradsen, som er professor i global miljøsundhed og leder af School of Global Health ved Københavns Universitet.

En nøgle til udvikling

Særligt i Afrika har der været fremgang, hvor antallet af kvinder på prævention er steget fra 40 millioner til 66 millioner. Her kan prævention være en nøgle til at løse mange af de udfordringer, som de fattigste lande i Afrika står over for, forklarer Flemming Konradsen.

”Brugen af prævention kan i disse lande kan være en nøgle til at løse en række udfordringer og være med til at fremme mange parametre i samfundet”.

”Det er derfor helt afgørende at kvinder og mænd har adgang til prævention. For det første på grund af mødredødelighed og barnedød. Men samtidigt kan flere kvinder gennemføre en uddannelse og få muligheden for at arbejde, når de ikke får mange børn i en tidlig alder” siger han.

Lokal dialog i landbyerne

I 2012 satte Family Planning 2020 et mål om at nå 120 millioner kvinder i 2020, men projektet har nået ”kun” 60 millioner kvinder. Det skyldes, at der er mange udfordringer i arbejdet med prævention.

”Vi møder mange unge i de fattige dele af Afrika, som er del af et samfund, hvor det ikke er acceptabelt at gå hen til sin læge og spørge efter prævention. Der er så mange myter og misinformation ude i landsbyerne. Det skaber stor modstand, og gør de unge bange. Men det kan afhjælpes gennem dialog”.

”Man kan eksempelvis træne det lokale sundhedspersonale i, hvor vigtigt det er ikke at diskriminere i forhold til brugen af prævention, og klæde dem på til at være imødekommende overfor eksempelvis unge, som kommer og udtrykker et behov. Det kan danne et grundlag for, at de, som efterspøger prævention, ikke oplever at blive stigmatiseret eller udstødt,” siger Jacqueline Bryld.

På trods af de store udfordringer går udviklingen den rigtige vej.

”Vi har jo lang vej igen, da de fattige dele af Afrika stadig sakker langt bagud. De 60 millioner er langt fra målet. Men på trods af store udforinger kan vi se, at det går den rigtige vej. Og jeg håber selvfølgelig, at vi en dag når dertil, hvor alle piger og kvinder har muligheden for at vælge,” siger Jaqueline Bryld.

320 mio. kvinder

Ifølge FN er antallet af kvinder, som bruger prævention i verdens 69 fattigste lande, steget fra 260 millioner i 2012 til 320 millioner i 2020.

Det er meget vigtigt, at flere kvinder får muligheden for at bruge prævention. Det er deres ret at kunne bestemme over deres egen krop og planlægge det antal børn, de ønsker. Derved undgår man flere uønskede graviditeter, hvilke nedsætter mødredødeligheden og antallet af dødsfødsler.

Jacqueline Bryld, international chef hos Sex & Samfund.

Brugen af prævention kan i disse lande kan være en nøgle til at løse en række udfordringer og være med til at fremme mange parametre i samfundet. Det er derfor helt afgørende at kvinder og mænd har adgang til prævention. For det første på grund af mødredødelighed og barnedød. Men samtidigt kan flere kvinder gennemføre en uddannelse og få muligheden for at arbejde, når de ikke får mange børn i en tidlig alder.

Jacqueline Bryld, international chef hos Sex & Samfund.