06. juni 2017

Kenyas Ogiek-folk vinder historisk sejr

Ogiek-folket i Kenya har efter årtiers kamp vundet retten til deres forfædres jord. Dommen betegnes af flere organisationer som et vendepunkt for oprindelige folk i Afrika.

CC BY Trust.org

CC BY Trust.org

Kenyas oprindelige Ogiek-folk, der i årtier er blevet tvangsforflyttet fra Mau-skoven i det vestlige Kenya, har netop vundet en skelsættende sejr ved Den Afrikanske Menneskerettighedsdomstol.

Dommen anerkender Ogiek-folkets ret til at bo i Mau-skoven og deres bidrag til at beskytte skoven. Samtidig bekræfter den Ogiek-folkets status som oprindeligt folk med de rettigheder det medfører, og deres ret til erstatning fra Kenyas regering.

Ifølge flere organisationer er domsfældelsen ikke alene en historisk sejr for Ogiek-folket, men et vendepunkt for oprindelige folk i hele Afrika.

”Ogiek-folkets sejr danner præcedens, og det er muligt, at dommen skaber en lavine af sager. For Ogiek-folkets erfaringer og krænkelser er dagligdag for mange oprindelige folk i Afrika. Sejren kan betyde at flere oprindelige folk nu får mod på at bringe deres sager op for domstolen,” siger Julie Koch, som er direktør for den internationale organisation for oprindelige folk IWGIA, der siden 2010 har bidraget til Ogiek-folkets kamp ved blandt andet at indsamle bevismateriale og forberede retssagen.

Det er første gang, at Den Afrikanske Menneskerettighedsdomstol afsiger dom i en sag om oprindelige folks rettigheder og hos Amnesty International forventer man også, at dommen kan få stor betydning for oprindelige folk i andre afrikanske lande.

“Med denne afgørelse, har domstolen både slået fast, at Ogiek-folket har ret til at leve frit på deres forfædres jord, men man har også vist hele det afrikanske kontinent, at de regionale retsinstanser fungerer,” udtaler Muthoni Wanyeki, som er regional direktør for det østlige Afrika hos Amnesty International.

Kenyas regering har senest tvangsforflyttet Ogiek-folket med henvisning til beskyttelse af skoven, men ifølge IWGIA, skal hovedårsagerne til miljøbelastningen i Mau-skoven findes i ukontrolleret udsalg af land og råstofudnyttelse, herunder illegal skovhugst.

“En af de helt centrale ting, som domstolen nu har anerkendt, er at beskyttelse af skove ikke retfærdiggør tvangsforflytninger af oprindelige folk. Det er glædeligt, ikke alene for Ogiek-folket, men for oprindelige befolkninger i hele Afrika,” udtaler Lucy Claridge, som er juridisk direktør for organisationen Minority Rights Group, til Thomas Reuters Foundation.

Ifølge en ny rapport fra Den Afrikanske Menneskerettighedskommision og IWGIA, tvinger stater og industrier i stigende grad oprindelige befolkninger i Afrika fra deres forfædres landområder.

Den Afrikanske Menneskerettighedsdomstol blev etableret i 2006 og er den øverste menneskerettighedsinstans i Afrika. 30 lande har tilsluttet sig domstolen, herunder Kenya.

Kenyas regering har accepteret domstolens afgørelse.

Ogiek-folket

  • Der bor i dag cirka 35.000 Ogiek-folk i og omkring Mau-skoven i det vestlige Kenya.
  • Ogiek-folket har traditionelt været samlere og jægere, som blandt andet har levet af at samle bær, frugt og honning og jage klippegrævlinger og andre dyr i Mau-skoven.
    Navnet Ogiek betyder bogstaveligt “den som passer på planter og dyr”.
  • Ogiek-folket har været udsat for tvangsforflytninger siden 1911, hvor en aftale mellem Masaii-folket og engelske kolonister om retten til  Mau-skoven ikke  medtog eller anerkendte Ogiek-folkets tilhørsforhold til området.
  • I 2009, anlagde Ogiek-folket en retssag mod Kenyas regering for at nægte dem retten til deres land og levevis.