21. september 2016

Mangrover danner mur mod tyfoner

Et 200 meter bredt mangrovebælte skal beskytte natur og klima.

I Vietnam planter man mangrover i et 700 meter bredt bælte langs kysten for at beskytte mod tyfoner Foto: CARE Danmark

I Vietnam planter man mangrover i et 700 meter bredt bælte langs kysten for at beskytte mod tyfoner Foto: CARE Danmark

Vietnam er i færd med at bygge en grøn mur, der skal beskytte befolkninger og sårbare kyst­miljøer mod klimaets luner.

Mangrover giver en lang række fordele for mennesker. De beskytter mod tyfoner, oversvømmelser og erosion, og så skaber de samtidig grobund for rige økosystemer og fiskeri

Steen Christensen

Tyfoner rammer Vietnam oftere og med voldsommere kraft end før.
For at dæmme op for de ødelæggende konsekvenser har CARE siden 2006 hjulpet med at genplante mangrover langs kysten i det sydøstasiatiske land.

“Mangrover giver en lang række fordele for mennesker. De beskytter mod tyfoner, oversvømmelser og erosion, og så skaber de samtidig grobund for rige økosystemer og fiskeri,” forklarer Steen Christensen, som er koordinator i det internationale partnerskab for miljø­bevaring af mangroveområder, Mangroves for the Future.

Et 200 meter bredt mangrovebælte i tre meters højde reducerer en stormbølges kraft med op til 75 procent og beskytter bedre end høje betonmure, der er opført andre steder langs kyster for at skærme mod naturens kræfter.

Mangrovetræer kræver omhyggelig pleje i de første to år, efter de er sået, men er herefter stærke nok til at blive plantet ud.
Indtil videre har CARE været med til at anlægge over 300 hektar mangroveplantager svarende til et område på omkring 600 foldboldbaner, hvor mangroverne står som en mur og beskytter befolkningen.