06. september 2019

Klimamyte: Det er allerede for sent

Nogle er begyndt at frygte, at de ikke længere har en fremtid, fordi det er for sent at bremse klimakrisen. Men der er stadig meget, vi kan gøre.

Vi kan stadig undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne. Grafik: Lauge Eilsøe-Madsen

I over hundrede år har videnskaben i stigende grad været klar over, at temperaturen på jorden ville stige, hvis vi fortsatte med at udlede klimagasser som især CO2. Men trods videnskabens advarsler har vi indtil for nylig ikke gjort meget for at begrænse udledningen. Derfor er der nu blevet udledt så meget CO2, at den globale gennemsnitstemperatur er steget med omkring én grad, og det er nok til, at vi ikke længere helt kan undgå problemer med klimaet.

Det viser den seneste af en række rapporter fra FN’s Klimapanel, IPCC, der samler den bedste viden på området. Klimaforandringerne er begyndt, og på den måde er det for sent helt at undgå dem. For når først CO2 og andre klimagasser er udledt, bliver de i atmosfæren og havet i mange år, også selvom vi helt lukker for udledningen, viser tal fra Yale University.

Men alt er ikke tabt af den grund, og jorden går ikke nødvendigvis under. Vi er nu nået dertil, hvor det er afgørende vigtigt for fremtidens klima, hvad vi gør i de næste 10 år. Hvis vi ønsker at bevare klimaet nogenlunde stabilt, skal vi skære ned meget hårdt og hurtigt nu, fremgår det af rapporten fra klimapanelet.

”Det er bestemt en myte, at det er for sent at gøre noget for at redde klimaet. Vi kan nå at gøre rigtig meget,” siger Mattias Söderberg, der er klimarådgiver hos Folkekirkens Nødhjælp.

I 2015 aftalte verdens lande, at de ville prøve at holde den globale opvarmning på under 2 grader, og helst under 1,5. Siden dengang er CO2-udledningerne ikke faldet, og det bliver derfor svært at nå målet om de halvanden grader. Ifølge FN’s Klimapanel vil det i praksis kræve, at vi næsten halverer vores udledninger i 2030, i forhold til 2010, og at vi i 2050 næsten ikke udleder noget.

Der er tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre at omstille verden så hurtigt, at vi kan undgå de halvanden grader. Det kræver en grundlæggende forandring af den måde, vi lever på – lige fra produktion og forbrug, hvad vi spiser, hvordan vi producerer energi, og hvad vi gør med vores affald.

”Det er super svært at nå målet om de 1,5 grader, og måske ikke realistisk. Men hvis vi ikke prøver og gør, hvad vi kan, begår vi en stor moralsk fejl. Der er hele lande, som vil ophøre at eksistere, hvis vi når op på 2 grader, fordi de vil blive oversvømmet. Det kan vi ikke være bekendt. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi holder fokus på det mere ambitiøse klimamål,” siger Mattias Söderberg.

Konsekvenserne er alvorlige, hvis det ikke lykkes. Men det er ikke alt eller intet. Milepælen om de halvanden grader er den første af en lang række mulige fremtidige temperaturstigninger. Jo højere fremtidig temperatur, vi forestiller os, jo værre forventes konsekvenserne at blive, men jo større er chancerne også for at undgå, at vi når dertil.

Det skyldes helt enkelt, at vi har længere tid til at skrue tilstrækkeligt ned for CO2, hvis målet er de 2 grader, i forhold til de 1,5 grader. Så selvom vi måske ikke længere kan undgå de halvanden grader, har vi stadig mulighed for at undgå endnu højere temperaturer, hvor konsekvenserne forudses at blive langt mere alvorlige.

Jo før, vi handler, jo flere negative konsekvenser kan vi undgå i de kommende år. Det tager tid at ændre verden, og derfor er det vigtigt, hvad vi gør nu.