06. juni 2016

Ny aftale skal stoppe udplyndring af havet

Søndag trådte verdens første internationalt bindende aftale mod ulovligt og ureguleret fiskeri i kraft. Den skal være med til forhindre, at havene tømmes for fisk.

CCBY Hernán Piñera

CCBY Hernán Piñera

Mange lande i verden har i dag kvoter for, hvor mange fisk der må fanges, men alligevel ryger op til 26 millioner ekstra tons fisk hvert år i nettet på ulovlig vis, til stor skade for både naturen og lovlydige fiskeres levebrød.

For at sætte en stopper for piratfiskeriet, har 57 lande nu gennem FN indgået traktaten Port States Measures Agreement, der trådte i kraft 5. juni.

En milepæl for miljøet

Aftalen går blandt andet ud på, at hvert land kun åbner et begrænset antal havne for udenlandske fiskere. Landene kan på den måde lettere tjekke og kontrollere de både, der losser deres fisk. Samtidig vil landene udveksle information om fiskerbåde, der er blevet taget for ulovligt fiskeri, og afvise dem fra at bruge deres havne.

Hos miljøorganisationen Greenpeace er der glæde over aftalen:

”Det her er en meget vigtig milepæl, da det er den første globale og bindende aftale om at bekæmpe ulovligt fiskeri, som er et af de største problemer for livet i havet på verdensplan,” siger Magnus Eckeskog, der leder havkampagnerne hos Greenpeace.

”Men for at aftalen bliver effektiv skal store fiskerinationer som Kina, Rusland og Japan også med, og det er de desværre ikke endnu,” uddyber han. Disse lande har dog mulighed for at tilslutte sig aftalen senere.