13. marts 2017

Ny måling: Kvinder vil i job og mænd bakker op

De fleste af verdens kvinder ønsker at tage et lønnet arbejde, og et flertal af mænd bakker dem op, viser en stor international Gallup-måling.

CC BY Andrea Moroni

CC BY Andrea Moroni

70 procent af verdens kvinder vil hellere have lønnet arbejde end at gå hjemme og 66 procent af mænd ønsker det samme for kvinderne i deres egen familie, viser en global rundspørge foretaget af Gallup og FN´s arbejdsorganisation ILO.

I undersøgelsen, som er den første af sin slags, er 149.000 kvinder og mænd i 142 lande blevet spurgt om de foretrækker, at kvinder tager lønnet arbejde eller bliver hjemme og passer på familien.

Og hos både kvinderne og mændene er der dobbelt så mange, som foretrækker, at kvinder har et lønnet arbejde, end som mener, at de bør holde sig til de huslige pligter.

Ifølge Gallup er undersøgelsen repræsentativ for mere end 99 procent af verdens befolkning og selvom tallene dækker over regionale forskelle, er der i alle regioner, på nær Nordafrika, et flertal af mænd, som går ind for, at kvinderne i deres familie finder vej til et lønnet job.

Men, ifølge Signe Arnfred, som er lektor ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet, og forsker i køn og udvikling, er det er vigtigt at have med, at kvinder ofte bidrager til familiens økonomi selvom de ikke har et lønnet arbejde.

“I mange lande verden rundt, bidrager kvinder i høj grad til familiens underhold, eksempelvis gennem arbejde i familiens landbrug. Efterhånden som pengeøkonomi kommer til at fylde mere og mere, bliver det vigtigere for både kvinder og mænd, at kvinderne også tjener penge, og det har også betydning i forhold til ligestillingen,”.

Undersøgelsen konkluderer, at kvinder og mænds holdninger langt hen ad vejen følger hinanden.

På verdensplan svarer 29 procent af kvinder, at de foretrækker lønnet arbejde fremfor at gå hjemme, mens 41 procent svarer, at de foretrækker en situation, hvor de både kan have et job og passe på deres familier.
27 procent af verdens kvinder svarer, at de helst vil blive hjemme.

Til sammenligning svarer 28 procent af mændene, at de foretrækker, at kvinderne i deres familier tager lønnet arbejde, mens 38 procent helst ser, at kvinderne både har et job og tid til at passe familien.