28. september 2015

Piger i Ghana fokuserer på fremtiden

Selvtillids-workshops i det nordlige Ghana giver pigerne mod på at tage ansvar i skolen og gennemføre videregående uddannelse.

Foto: Freja Mangs

Foto: Freja Mangs

De fleste af Ghanas børn er kommet i skole, og fattigdommen falder. Men mange piger bliver stadig nedprioriteret i uddannelsessystemet. Især i den fattigere nordlige del af Ghana.

Den danske udviklingsorganisation ’100% til Børnene’ har derfor valgt at fokusere på at støtte udsatte piger fra yderområderne i det nordlige Ghana. Det sker i samarbejde med den ghanesiske organisation REEP (Rural Education for Empowerment Programme), som har særligt fokus på at få flere piger i uddannelse, fordi uddannelse er en bæredygtig vej ud af fattigdom.

En del af indsatsen sker gennem workshops, hvor pigerne prøver at stå frem og tale foran forsamlinger og udtrykke deres budskab klart. Det har betydet, at pigerne er blevet styrket i at kunne stille sig op foran deres skoler. En af pigerne, Atiyah Hawa, fortæller, at hun nu står for underholdning og kulturindslag på sin skole:

”Vi har arbejdet med at stå foran mennesker og tale om vores idéer, og vi har også skrevet sange sammen og optrådt for hinanden. Det er fedt og det kan jeg bruge,” siger hun.Selvtillid styrker skole-succes

Indsatsen har haft en tydelig effekt, ifølge Abdul-Fatawu Abukari, som er leder og koordinator for REEP-projektet i de nordlige områder:

”Pigerne har langt mere mod på livet og de har fået meget mere selvværd. Ved det seneste studentervalg på deres lokale skoler, stillede syv af pigerne fra klubben op – og fem af dem blev valgt. Det viser os, at de workshops, den undervisning og det fokus de unge piger har fået hos os har en positiv og bæredygtig effekt. For det første bliver mange flere unge i nord og drager ikke mod bedre muligheder i syd. Derudover er der en tydelig udvikling på det personlige plan hos de unge”.

En anden pige, ved navn Fuseini Sherifatu, som har været en del af REEP i flere år, uddyber hvad det har betydet for hende:

”Jeg har fået meget mere selvtillid, fordi jeg har arbejdet med at tale i større forsamlinger og er blevet god til det. Det har været med til at udvikle mine akademiske evner. Jeg vil gerne blive endnu bedre til at holde taler”.

En central del af projektet er at få pigerne til at se mulighederne i deres fremtid og turde gå efter det. En undersøgelse foretaget af 100% til Børnene i efteråret 2014 viser, at langt størstedelen af pigerne der deltager i selvudviklings-workshops ønsker at studere videre efter High School.

Samtidig viste undersøgelsen, at pigerne har få eller ingen familiemedlemmer med uddannelsesbaggrund. REEP har derfor inkluderet pigernes forældre og oplyst dem om vigtigheden og mulighederne i uddannelse. Dette gør at livet i skolen, hos REEP og derhjemme hænger sammen, således at pigerne bedre kan realisere deres drømme.

Den øgede opmærksomhed og støtte omkring uddannelse har båret frugt og fået pigerne til at vælge nye veje. Fremtiden for de unge i Nordghana ser lysere ud.

Ghana på vej frem

Det lille afrikanske land Ghana fik sin uafhængighed i 1957, efter årtier som koloni. Siden har landet arbejdet for at nedbringe fattigdom, og det har medført, at andelen af ekstremt fattige er faldet fra ca. 51 procent i 1991 til 29 procent i 2005, i følge Ghana Statistical Service og Verdensbanken.

Udviklingen er dog ikke ligeligt fordelt over hele landet. I hovedstaden Accra i syd er udviklingen og industrialiseringen gået hurtigst, men fattigdommen er mærkbart højere i de nordlige regioner, hvor økonomien primært afhænger af landbrug, selvom jorden i nord er langt mindre frugtbar end i den sydlige del af landet. Den manglende stabilitet og økonomiske udvikling i nord har også haft betydning for ungdommen, da uddannelsessystemet ikke har oplevet den samme udvikling som i syd.

Uligheden mellem de nordlige og sydlige regioner er blevet debatteret i de ghanesiske medier, og det øgede fokus har haft en positiv effekt. Regeringen har opfordret virksomheder og udviklingsorganisationer til at fokusere på den nordlige del af landet. Opfordringen om at få nord mere på fode er blevet taget op, og indsatsen er ved at bære frugt.