22. november 2020

Skjortefabrikker og skolegang giver færre barnebrude i Bangladesh

Trods store udfordringer er der håb for at udrydde børneægteskaber i Bangladesh.

Antallet af børneægteskaber i Bangladesh er faldet fra 90 procent til 51 procent. Dog bliver 38 millioner piger under 18 år stadig bliver gift hvert år, og hele 13 millioner af dem giftes, inden de fylder 15 år. Foto: CCBY Bronski Beat.

Antallet af børneægteskaber i Bangladesh er faldet fra 90 procent til 51 procent. Dog bliver 38 millioner piger under 18 år stadig bliver gift hvert år, og hele 13 millioner af dem giftes, inden de fylder 15 år. Foto: CCBY Bronski Beat.

Bangladesh, et af verdens mindst udviklede lande, ligger i top ti over steder, hvor børneægteskab er mest udbredt. Men nu viser det sig, at færre unge piger bliver barnebrude end hidtil.

En ny undersøgelse fra UNICEF, som arbejder med børns rettigheder globalt, viser nemlig, at antallet af børneægteskaber i Bangladesh er faldet over de seneste 50 år. I 1970 blev hele 90 procent af landets piger gift, inden de fyldte 18 år. Det er faldet til 51 procent i dag.

”Det giver mig håb, at antallet af børneægteskaber er faldet. Og det er enormt vigtigt, da det er en fuldstændig basal menneskerettighed at kunne bestemme over sit eget liv og krop,” siger Signe Holme, som er kommunikationschef hos organisationen PlanBørnefonden, som arbejder for at sikre børn og unges rettigheder blandt andet i Bangladesh.

En af de afgørende ting, som har drevet udviklingen i Bangladesh, er landets voksende tekstilindustri. Selvom industrien er udskældt grundet horrible arbejdsforhold, har den givet mange kvinder arbejde og råd til at sende deres børn i skole.

Og uddannelse er afgørende, hvis børneægteskaber skal bekæmpes.

”Alle undersøgelser viser at piger, som kommer i skole, generelt bliver gift senere og også får færre børn,” siger Signe Holme.

Fattigdom, traditioner og fremskidt

Men selvom antallet af børneægteskaber er faldet, er der stadig lang vej til en udryddelse af problemet. Af kvinderne i Bangladesh blev 38 millioner piger gift inden de fyldte 18 år, og hele 13 millioner af dem blev gift, inden de fylder 15 år. I alt blev 51 procent af landets piger fra 20 til 24 år gift, inden de fyldte 18 år.

Fattigdom den største udfordring, forklarer Signe Holm. I de fattigste områder har man stærke traditioner for arrangerede ægteskaber, og familierne får ofte flere børn, end de kan brødføde.

”Det er grundfæstet i en meget gammel kultur i mange dele af landet. Når en pige kan få børn, skal hun giftes væk sammen med en medgift. Og nogle steder stiger prisen på medgiften, jo ældre pigen er, og det betyder noget for de fattige familier,” siger hun.

På trods af de store udfordringer, oplever Signe Holme en fremgang.

”Der heldigvis sket mange fremskridt i Bangladesh. Når vi taler med forældrene om, at det er skadeligt og forbudt, kan vi se, at det gør en forskel fra person til person. Derudover bliver jeg altid enormt inspireret, når jeg besøger landet. Der er en enorm stor vilje blandt de unge, som vil have lige rettigheder og ret over deres egne kroppe”.

Samtidig har Bangladesh’ premierminister lovet at udrydde ægteskaber for piger under 15 år inden 2021 og at reducere antallet af piger, som bliver gift inden de fylder 18 år, med en tredjedel.

Og Signe Holm er håbefuld for, at problemet med børneægteskaber en dag bliver udryddet.

”Mit håb er, at vi rent faktisk kan udrydde problemet, for vi kan se, at der sker fremskridt”.