30. april 2015

Spedalske cykler og låner sig til et nyt liv

Spedalske mister ofte deres arbejde, sociale status og endda deres familie. Men lokale selvhjælpsgrupper giver mulighed for en ny start – og en helt ny tilværelse.

Spedalskhedsmissionen

Spedalskhedsmissionen

Vi har nu status og identitet,” siger Bishtu Pado Roy, “og vi kan gå til de lokale og offentlige myndigheder og løfte vores røst på vegne af spedalske og andre handicappede.”

Bishtu Pado Roy er blot en af de efterhånden mange spedalske, der har fået et beskedent lån i den lokale selvhjælpsgruppe. Med pengene kunne han starte en lille produktion af fiskenet, som han sælger med næsten 100 pct. fortjeneste.

“Tidligere tænkte vi kun på vores egen situation,” siger han. “Nu taler vi sammen og overvejer, hvad der er vigtigt. Så organiserer vi os og forsøger at opnå resultater sammen. Det er med til at gøre det spændende for os i selvhjælpsgruppen, at vi ved at stå sammen kan skaffe os indflydelse på vores egen situation. ”

Cykler rundt med opmuntring

Bishtu Pado Roy bor i Dinajpur i det nord-vestlige Bangladesh. Her støtter lokale selvhjælpsgrupper – et rehabiliteringsprojekt drevet af Spedalskhedsmissionen – de mennesker, der på grund af spedalskhed er blevet handikappede. Spedalske stigmatiseres nemlig stadig på grund af deres sygdom. Også selvom de har gennemgået behandling og er erklæret raske. Det betyder, at man ikke bare mister job og familie, men også at man ofte udstødes fra landsbyfællesskab og arbejde.

Flere af grupperne har fået en trehjulet cykel-rickshaw, så medlemmerne kan køre rundt til andre landsbyer for at opmuntre, motivere og uddanne andre mennesker til at oprette selvhjælpsgrupper. Og hver gang en selvhjælpsgruppe starter, får gruppen mulighed for at låne penge til opstart af egen virksomhed – og med krav om tilbagebetaling. På den måde er der hele tiden kapital til rådighed for nye grupper og dermed også mulighed for, at andre spedalske og handikappede får chancen for rehabilitering i lokalmiljøet.

Billige lån gør forskellen

Selvhjælpsgruppen, som Bishtu Pado Roy er medlem af, fik tilsammen 26.000 taka til deling blandt gruppens 11 medlemmer. Hvert gruppemedlem har været i stand til at opspare 40 taka pr. måned, hvorved gruppen har været i stand til at tilbagebetale hele lånet på knapt fire år – og dermed er gruppen nu i stand til at yde lån til andre, som opsøges i landsbyer i Dinajpur. Der er ydet lån til vidt forskellige ting: Risindkøb med salg for øje, køb af jord til dyrkning, rickshaws som taxi, medicinsk udvikling, start af egen butik eller kiosk og meget mere.

Lolita Rani Das er en af de lokale, der har fået hjælp fra en selvhjælpsgruppe. Hun fortæller, at gruppen har gjort en afgørende forskel for hende: “Den har betydet, at vi er i stand til at spare op,” fortæller hun. “Tidligere var det ikke muligt. Det er afgørende for os, at vi kan få et billigt lån fra gruppen.”

Om spedalskhed

Der diagnosticeres ca. ét nyt tilfælde af spedalskhed hvert andet minut.

Spedalskhed eller lepra er en infektionssygdom forårsaget af bakterien mycobacterium leprae. Sygdommen spredes via dråbesmitte – og altså ikke via berøring, som mange tror.

Spedalskhed kan helbredes, men tidlig diagnosticering er helt afgørende.

Spedalskhedsmissionen i Danmark

Spedalskhedsmissionen har som formål at udrydde spedalskhed i verden og er en del af et internationalt fællesskab, der arbejder over hele verden.

Den danske spedalskhedsmission er primært engageret i Bangladesh, hvor der drives et spedalskhedshospital, en række sundhedsprojekter, mm.