09. september 2021

Leder: Al magt til byer med løsninger

Mennesket bor i byerne, det er efterhånden en kendsgerning. Megabyer som Tokyo, Lagos og New York har langt flere indbyg­gere end mange national­stater. Allerede i 2050 vil 70 procent af jordens befolk­ning bo i en by, vurderer FN. Vi når ikke Parisaftalen og Verdensmålene, hvis ikke byerne trækker i den rigtige retning – de har i dag kæmpe indflydelse på verdens udvikling. Verdensmålene rummer endda et selv­stændigt mål for bæredyg­tige byer. Heldigvis rykker mange byer nu på omstil­lingen, selv når landenes regeringer tøver. For eksem­pel C40-netværket af stor­byer, der har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser. Læs mere om byernes potentialer, løsninger og fremskridt i vores avis og på vores hjemmeside.