30. januar 2022

Den brunplettede kæmpe vender tilbage

Antallet af giraffer er steget i Afrika. Det er både et resultat af bedre beskyttelse og mere effektive måder at tælle de høje dyr på.

Foto: iStock - xtrekx

Foto: iStock - xtrekx

Et lille lys er tændt for et af verdens truede dyrearter. En ny undersøgelse, som er publiceret af en række forskere i det videnskabelige tidsskrift Imperiled: The Encyclopedia of Conservation, viser, at girafbestanden er 20 procent højere, end man antog i 2015.

Bedre beskyttelse

Antallet af giraffer er steget. Her har programmer, der er sat i værk for at beskytte dyrene, været en stor hjælp til, at girafbestanden har kunne vokse igen. For eksempel har man flyttet girafbestande til reservater i Niger, Tchad og Uganda, hvor dyrene har fået bedre vilkår.

Selvom undersøgelsen opgjorde Afrikas giraffer til omkring 117.000, hvilket er markant bedre end i 2015, er det dog samlet set gået ned af bakke med girafbestanden i løbet af de sidste årtier. Og girafferne er i dag kategoriseret som ”sårbar” på International Union for Conservation of Natures rødliste over truede dyrearter.

Girafferne er især truet af krybskytteri, ulovlig jagt og tab af levesteder, for eksempel på grund af skovrydning eller klimaforandringerne. Allivel er der håb, mener miljøforsker fra organisationen Giraffe Conservation Foundation og Smithsonian Conservation Biology Institute i Virginia Michael Brown, der er medforfatter på studiet:

“Når forholdene er gode for giraffer, kan de vende tilbage på utrolige måder. Alt, de behøver, er en chance,” siger han i et interview med National Geographic.

En plet, to pletter, tre pletter

Udover at beskytte girafferne så har bedre tællemuligheder også haft betydning for stigningen i bestanden.

For det er med at holde tungen lige i munden, når man skal tælle Afrikas girafbestand. Tidligere har forskere talt dyrene fra fly. Men selvom de langbenede kæmper fylder en del i landskabet, kan det være svært at spotte de brune pletter fra luften. Det kan have gjort, at man ikke fik talt alle giraffer. Men en ny tilgang, hvor computerprogrammer kan scanne og genkende girafferne på deres unikke pletmønstre, har gjort det meget nemmere. På den måde kan forskerne nu få et mere korrekt billede af girafbestanden.

 

 

 

Stigning af giraffer

Girafbestanden er 20 procent højere, end man antog i 2015

Når forholdene er gode for giraffer, kan de vende tilbage på utrolige måder. Alt, de behøver, er en chance,

Michael Brown, miljøforsker fra organisationen Giraffe Conservation Foundation og Smithsonian Conservation Biology Institute i Virginia

Computere tæller giraffer

En ny tilgang, hvor computerprogrammer kan scanne og genkende girafferne på deres unikke pletmønstre, har gjort det meget nemmere for forskerne at få et mere korrekt billede af girafbestanden