10. september 2023

EU trodser tech-giganters fiflerier: Snart får du ret til at skifte dine flade batterier

En ny lov fra EU skal sikre, at du har ret til at skifte batteriet på din mobil, tablet, bærbare computer og andre gadgets. Når du undgår at smide ud og købe nyt, gavner det både miljøet og din pengepung.

Mange af den rige verdens elektroniske skrot ender i udviklingslandene. Her er en kæmpe bunke mobiltelefoner endt i Accra, Ghana. Foto: CCBY Fairphone

Mange af den rige verdens elektroniske skrot ender i udviklingslandene. Her er en kæmpe bunke mobiltelefoner endt i Accra, Ghana. Foto: CCBY Fairphone

Måske genkender du situationen: Du har købt ny mobiltelefon, og lige i starten kan batteriet holde dejligt længe. Fedt!

Men efter et par år bliver batteriet fladt hurtigere og hurtigere, og du begynder at tage opladeren med dig overalt for ikke at løbe tør for strøm. Til sidst skal opladeren næsten sidde i stikket konstant, medmindre du vil se på sort skærm.

På det tidspunkt har du nok for længst købt en ny telefon, og det er producenterne rigtig glade for. Så kan de nemlig sælge dig en ny mobil igen og igen, selvom der egentlig ikke var noget galt med den gamle, bortset fra batteriet.

Engang kunne man bare nøjes med at skifte det flade batteri, når det var blevet slidt. Men det kan man ikke længere, for i dag er næsten alle mobilers batteri limet fast inden i telefonen, og bagpladen er også blevet nærmest umulig at tage af for almindelige mennesker.

Hvis du har penge nok til at købe ny telefon hvert år, er det ikke noget praktisk problem for dig. Men det er stadig naturen, der betaler i sidste ende, for mængden af elektronikskrot stiger og stiger, i takt med at vi får flere og flere gadgets.

Samtidig kræver de mange nye gadgets store mængder ressourcer at producere, og mange af ressourcerne bliver aldrig genanvendt, men ender på lossepladser og i forbrændingsanlæg.

Det vil EU nu prøve at sætte en stopper for. Derfor har EU-Parlamentet vedtaget en ny lov, der trådte i kraft 17. august. Loven siger, at fra 2027 må der i EU kun sælges mobiler, laptops, tablets osv., hvor man selv nemt kan skifte batteriet, og vel at mærke uden specialværktøj.

De nye batteriregler kommer som en del af den såkaldte nye EU Green Deal (på dansk: ”den europæiske grønne pagt”), der er en plan for at prøve at gøre EU’s økonomi mere bæredygtig og klimavenlig.

”Batterier er nøglen til EU’s omstilling til transport, der ikke udleder CO2. Samtidig indeholder udslidte batterier mange værdifulde ressourcer og vi er nødt til at genbruge de vigtige råmaterialer i stedet for at være afhængige af at importere stofferne fra tredjelande. De nye regler vil promovere europæisk industris konkurrencedygtighed og sikre, at nye batterier er bæredygtige og bidrager til den grønne omstilling,” siger Teresa Ribera, den spanske minister for grøn omstilling, i en pressemeddelelse.

Kan få betydning langt uden for EU’s grænser

Men loven kan også få konsekvenser langt uden for EU’s grænser. Det europæiske marked er nemlig så stort og købekraftigt, at producenterne har en stor interesse i at rette ind efter reglerne, så de fortsat kan sælge til de europæiske forbrugere.

Det vil blive dyrt og besværligt for producenterne, hvis de for eksempel prøver at lave to versioner af hver mobiltelefon – én til EU, hvor batteriet kan udskiftes, og én til resten af verden, hvor det er limet fast. Så håbet er, at forbrugerne i resten af verden også vil få mulighed for at skrifte deres batterier fremover.

Samtidig med reglerne om, at batterierne skal kunne udskiftes, indeholder den nye batterilov også en række bestemmelser, der sætter miljøkrav til, både hvordan batterierne fremstilles og hvordan de genbruges.

Det sker for at ”forebygge og reducere batteriers negative miljøpåvirkninger og sikre en sikker og bæredygtig værdikæde for alle batterier under hensyntagen til f.eks. batteriproduktionens CO2-fodaftryk, etisk fremskaffelse af råstoffer og forsyningssikkerhed samt fremme af genbrug, formålsændring og genanvendelse,” fremgår det af lovteksten.

De nye krav vil dog kun blive indført gradvist, fra 2025 og frem, og vil derfor tage mange år om at få fuld effekt.

EU har også for nyligt vedtaget lovgivning, der skal sikre, at alle gadgets skal oplades med den samme standardoplader (USB-C), for at undgå, at bjerge af gamle opladere hober sig op, fordi folk er nødt til at kassere den gamle, hver gang de køber ny telefon eller tablet. Den lov træder i kraft ved udgangen af 2024.

Kommissionen har også fremsat et lovforslag, der skal give alle producenter af elektronik pligt til at tilbyde en reparation til en ”rimelig pris”, hvis produktet går i stykker efter udløb af garantiperioden.

Læs loven

Hele lovteksten i Den Europæiske Unions Tidende
link

EU-loven er en såkaldt forordning, hvilket vil sige, at det er en lov, der automatisk træder i kraft på samme måde i hele EU, uden at de enkelte lande selv først skal omplante den til deres egen lovgivning.

Forordningen erstatter et tidligere direktiv, som EU-staterne netop kunne tolke til deres egen lov på forskellig måde. De nye regler bliver derfor mere ens for alle.