26. juni 2022

EU vedtager forbud mod fossilbiler

De gammeldags bilers dage er ved at være forbi. Inden for en årrække bliver det et lovkrav, at alle nye biler, der sælges i EU, skal køre på el eller brint.

Foto: CCBY Pieter Berkhout

Foto: CCBY Pieter Berkhout

Salget af el-biler stiger kraftigt for tiden, men i det store regnestykke er der stadig kun relativt få elektriske biler på verdens veje. Faktisk er det kun 27 ud af hver 1000 biler, der kører på el, viser en opgørelse fra analysevirksomheden Bloomberg New Energy Finance.

For at træde speederen i bund på omstillingen til el, har EU-Parlamentet nu stemt for, at det ikke længere skal være lovligt at sælge biler, der kører på benzin og diesel. Det skyldes, at vejtrafik står for en femtedel af EU’s samlede CO2-udledninger, og forureningen fra fossilbiler forårsager omkring 400.000 for tidlige dødsfald hvert år.

Når loven efter planen træder i kraft i 2035, skal det kun være lovligt at sælge biler, der udleder 0% CO2. Det betyder i praksis, at det kun vil være muligt at købe biler, der kører på el eller måske brint. Hybridbiler vil blive anset som fossilbiler og vil dermed heller ikke være lovlige at sælge.

En vigtig afgørelse trods europæisk splittelse

Trods tovtrækkeriet vækker EU-Kommissionens afgørelse opsigt.

”Jeg mener, det her er en stor afgørelse,” siger Jens Ladefoged, der er lektor ved Institut for Statskundskab ved Københavns universitet og medlem af Center for Europæisk Politik. Her forsker han blandt andet i global handel, udvikling og miljøforvaltning.

”Kommissionen står ved deres ambitioner, og de presser på for, at EU’s klimaambitioner nu skal gøres til virkelig politik,” siger han.

400.000 europæere

dør hvert år for tidligt på grund af luftforurening. Udstødning fra biler udgør en stor del af forureningen.

Antallet af fossilbiler topper i år

Noget tyder på, at verden har nået et vendepunkt. Det samlede antal fossilbiler i verden, dvs. biler med motor, der kører på benzin eller diesel, forventes at toppe i år, hvor der kører 1,2 milliarder af de osende køretøjer rundt på verdens veje. Men tallet begynder nu at falde. Under coronapandemien faldt antallet af solgte biler af alle slags kraftigt, og nu, hvor bilsalget igen stiger, forventes elbiler at udgøre en større og større del af salget. Forventningen er, at der fra nu af vil blive færre og færre gammeldags biler i verden.

Kilde: BloombergNEF Long-Term Electric Vehicle Outlook 2022

Han uddyber dog, at sagen ikke er helt afgjort endnu. Nu, hvor EU-parlamentet har stemt ja til forslaget, kommer forhandlingerne med medlemslandene, før den endelige aftale ligger klar.

”Der kommer nogle kampe, før landene kan blive enige om detaljerne, og jeg blev overrasket over, hvor splittet parlamentet rent faktisk var i afstemningen. Det blev stemt igennem med et meget lille flertal”.

Splittelsen skyldes ikke mindst et spørgsmål om penge. Nogle lande i EU mener ikke, de kan klare det uden ekstra støtte til blandt andet at opsætte de mange nye ladestandere, siger Jens Ladefoged. Samtidig skyldes splittelsen måske også, at den europæiske bilindustri også er splittet. Kommissionen stillede nemlig forslaget i tæt parløb med industrien.

”Nogle dele af den europæiske bilindustri er langt fremme med at investere i el-biler og kan se kontante fordele ved at få fossilbilerne forbudt. Andre bilproducenter har investeret langt mindre i el-biler. De producenter stritter imod for at undgå at blive erklæret uddøde i 2035,” siger Jens Ladefoged.

Aftalen bliver næppe svækket i sidste øjeblik

Selvom der er en del, der stadig skal falde på plads, før forbuddet mod fossilbiler kan træde i kraft, mener lektoren ikke, at det er sandsynligt, at sagen vil gå i hårdknude.

Han forventer, at landene sandsynligvis vil kunne nå til enighed engang næste år, og at ambitionerne i aftalen ikke vil blive væsentligt svækket:

”EU’s grønne blok vil på ingen måde ikke acceptere, at aftalen bliver væsentligt udvandet i de kommende forhandlinger. Og jeg er overbevist om, at det her udspil ikke ender med at blive revet i stykker. Det vil være politisk uacceptabelt,” vurderer Jens Ladefoged.

Nogle bilproducenter stritter imod for at undgå at blive erklæret uddøde i 2035

Jens Ladefoged