08. juni 2020

Singapore satser på biler uden fossiler

Langt flere ladestationer og lavere skatter og afgifter på elbiler skal fra næste år begynde at sende landet mod en fremtid, hvor alle biler kører på el.

Foto: CCBY Fabio Achilli

Foto: CCBY Fabio Achilli

Den selvstændige bystat Singapore er blevet det seneste af en række lande, der har annonceret, at de vil af med biler, der kører på benzin og dieselolie. I stedet ønsker de, at alle landets biler skal køre på el. Det skriver den Singapore-baserede avis The Straits Times.

“Vores vision er at udfase biler med forbrændingsmotor og gå over til eldrevne køretøjer inden 2040. Både af hensyn til klimaet og til den offentlige sundhed,” sagde Singapores vicepremierminister Heng Swee Keat i en tale tidligere i år.

CO2-udledningerne fra bilismen er en af de store årsager til både luftforurening klimaforandringer på verdensplan. For eksempel kommer næsten en femtedel af USA’s klimaudledninger fra amerikanernes privatbiler og lastbiler.

Singapore er dog langt mindre end USA, og har langt færre biler i forhold til indbyggertallet. Alligevel er det interessant, hvad der sker i Singapore, fordi landet ikke bare har lanceret en vision for 2040, men allerede nu begynder at indføre konkrete tiltag.

Singapore forbyder ikke fossilbiler, men omlægger skatter og afgifter, så det bliver mere attraktivt at vælge en elbil. Først og fremmest udvides ordningen, hvor afgiften på biler afhænger af bilens udledninger, til også at omfatte små lette erhvervskøretøjer. Fra 2021 til 2023 får købere af elbiler også et nedslag i registreringsafgiften på 20.000 Singapore-dollars (knap 100.000 danske kroner). For det tredje bliver vejskatterne også sat ned for dem, der kører i elbil. Sidst men ikke mindst vil Singapore udvide antallet af ladestationer fra 1600 i dag til 28.000 i 2030.

En række andre lande har også meldt ud, at de har visioner eller ambitioner om at droppe biler, der kører på benzin og diesel. Ofte er der dog bare tale om hensigtserklæringer, hvor der endnu ikke er indført konkret lovgivning.

Herhjemme sagde regeringen i 2018, at den ønskede forbud mod salget af de konventionelle biler inden 2030. Senere blev beslutningen dog droppet igen, fordi den stred mod EU’s regler. I stedet sluttede Danmark sig sammen med ti andre lande om at prøve at få ændret reglerne, så der enten kommer en fælles EU-beslutning eller at de enkelte lande får lov til at gå enegang.

Briterne, som nu er på vej ud af EU, har tidligere vedtaget et forbud mod de fossildrevne biler i 2040. Men i år besluttede den britiske regering at skærpe beslutningen, så forbuddet allerede skal gælde fra 2035.

1/5 af udledningerne

i USA kommer fra amerikanernes biler og lastbiler.

100.000 kr.

i rabat på elbiler i Singapore.