14. august 2022

Flammerne brændte skovene ned: Nu skal en milliard træer genplantes

I løbet af de næste ti år vil USA plante træerne på et udbrændt område, der er seks gange så stort som Fyn.

Grafik: Lauge Eilsøe-Madsen

Hvert år bliver USA ramt af adskillige skovbrande, der brænder tusindvis af træer ned til grunden. Alene i år har de voldsomme flammer allerede opslugt 23.000 kvadratkilometer skov i landet. Det er dobbelt så meget som i samme periode i 2021 og tre gange så meget som 2020. Og med fortsat stigende temperaturer lurer der endnu flere brande på sigt.

Men med en ny aftale har USA’s landbrugsministerium nu besluttet at genplante over en milliard træer i løbet af de næste ti år. Genplantningen af skovområderne skal ske på 1,7 millioner hektar udbrændt land. Det svarer rundt regnet til et areal, som er seks gange så stort som Fyn.

Planerne bliver hilst velkommen af Gry Bossen, som er politisk koordinator for Verdens Skove. Ifølge hende er det dog vigtigt, at amerikanerne tænker på at nedbringe risikoen for fremtidige brande, når de går i gang med genplantningen.

“Det er vigtigt, at man ikke planter for tæt, og at man sørger for at plante hjemmehørende træarter, som er godt tilpassede til det lokale klima,” forklarer hun.

Værdifulde skove

“Skove er et vigtigt værktøj i kampen mod klimaforandringer,” siger Tom Vilsack, USA’s landbrugsminister, i en pressemeddelelse ved offentliggørelsen af skovplanen i slutningen af juli.

For skove optager og binder nemlig enorme mængder af CO2. I gennemsnit binder hvert hektar skov cirka 10 tons CO2 om året. Det svarer til det samme som en enkelt danskers årlige CO2-udledning. Ved at lagre kulstoffet er skovene derfor i høj grad med til at bremse klimaforandringerne.

Skovenes værdifulde funktion er derfor også hæmmet af, at der hver dag i gennemsnit bliver fældet 42 millioner træer rundt omkring i verden. Lagt sammen med ødelagte skovområder grundet naturkatastrofer mister verden i gennemsnit 4,7 millioner hektar skov om året. Det svarer til et område på størrelse med Danmark.

Desuden kan de mange fældede træer ifølge Gry Bossen være med til at skabe endnu flere skovbrande i fremtiden.

“Skove er med til at regulere det globale klima, og de spiller ofte en afgørende rolle for mængden af regn, der falder i et område. Så når man fælder skovene formindskes mængden af regn, hvilket igen bidrager til, at området bliver tørrere og dermed mere udsat for brand,” forklarer hun.

Voldsomme skovbrande

Blandt de mange grunde til ødelagte skovområder er det især brande, som gør mest skade. I USA er flammerne blandt andet årsagen til 81 procent af ødelagte skovområder, og alene i år er der allerede blevet registreret mindst 40.000 skovbrande i landet. Heraf er over 90 procent af dem menneskeskabte.

For med varme temperaturer, en tør jordoverflade, lav luftfugtighed og lidt vind skal der ikke mere end et tændt cigaretskod til for at antænde en uhåndgribelig og ødelæggende skovbrand.

Historien fortsætter under billedet

Skove er et vigtigt værktøj i kampen mod klimaforandringer.

Tom Vilsack, USA's landbrugsminister

42 millioner

træer bliver i gennemsnit fældet om dagen. Det svarer til 15 milliarder træer om året.

Overblik: Skovbrande i USA

Daglig opdatering af brandene i USA.
Se overblikket

En bil undslipper med nød og næppe flammerne ved en skovbrand i den nordvestlige delstat, Oregon. I et tørt og varmt klima kan ilden hurtigt sprede sig og blive for uhåndgribelig for brandvæsenet. Foto: Marcus Kauffman on Unsplash

Det er især på den amerikanske vestkyst, at flammerne oftest tager fat. I 2018 oplevede Californien de værste skovbrande i statens historie. Mindst 56 personer omkom, værdier for 59 milliarder kroner gik op i røg og flere tusinde kvadratkilometer land lå udbrændt hen, da staten mod slutningen af november 2018 langt om længe fik kontrol over brandene.

Men det er ikke kun i USA, at skovene står i flammer. Skovbrande har i flere år hærget i varme lande som Australien og Brasilien, og i Europa kunne der i år rapporteres om adskillige skovbrande i Spanien, Portugal, Frankrig og sågar Storbritannien.

Global indsats

I 2018 lancerede organisationen Plant-for-the-Planet kampagnen Trillion Tree Campaign, som har til formål at plante en billion træer forskellige steder i verden. Ind til videre er det lykkedes organisationen at plante over 13 milliarder træer.

Samtidig har lande som New Zealand og Vietnam også lagt planer om at plante træer i milliardvis. Med en større global indsats kan der derfor være håb om, at skovene med deres høje lagring af CO2 kan spille en afgørende rolle i kampen mod klimaforandringer.

Problemer med genplantning af skove

Gennem årene har flere organisationer forsøgt sig med genplantningsprojekter forskellige steder i verden. Det er dog ikke altid, at projekterne overholdes, fuldføres eller bliver en succes.

I 2011 underskrev 100 lande blandt andet Bonn Challenge planen, som var en ambitiøs aftale om at plante 150 millioner hektar skov inden 2020. Men blandt de mange træer, som blev plantet i løbet af årene, var kun 1/3 af dem naturskov. Resten bestod af træarter, som hurtigt ville kunne blive fældet til papirproduktion, og frugttræer. Selvom de også har god funktion for miljøet, så lagrer de 40 gange mindre CO2 end naturskovene.

I lande som Kina og Brasilien har langt størstedelen af flere årtiers genplantning også været domineret af plantager fremfor naturskove. Selvom begge lande lovede det modsatte ved begyndelsen af projekterne.

I USA lyder den officielle besked da også, at genplantningen skal være 100% naturskov. Det skal ifølge landbrugsministeriet ske som en del af landets klima-tilpasning-plan.

Dette indhold bruger cookies.
Ret dine indstillinger her