25. december 2022

Folket er fucking forpustet: Flere virksomheder burde nok indføre 4-dages arbejdsuge

Mere og mere forskning viser, at en 4-dages arbejdsuge til fuld løn øger arbejderes sundhed og trivsel, arbejdspladsers produktivitet og er til gavn for klimaet. Måske burde vi lytte?

Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen

Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen

De fleste af os har stået vande i det iltfattige farvand, der hedder en 5-dages arbejdsuge så længe, at vi ikke har fantasi til at tro, at arbejdslivet kunne se anderledes ud. Mange holder hovederne over vandspejlet. Men der er også dem, der hakker de sidste febrilske klik på keyboardet, før de synker ned i stressdybet på ubestemt tid.

Ser vi på danskere i job, scorer godt en fjerdedel (23 procent) højt på stressskalaen i 2021. Tallet lå på godt en femtedel (19 procent) i 2017. Det viser målinger fra Sundhedsprofilen fra Statens Institut for Folkesundhed.

Og det står værst til blandt de yngre. Op mod halvdelen af de unge under 28 år har været hjemme fra arbejde på grund af stress eller angst. Fire ud af ti føler sig udbrændte som følge af krav fra arbejdspladsen.

I de seneste tyve år har sociale medier, smartphones og højhastighedsinternet revolutioneret vores individuelle virkeligheder og opløst grænserne mellem arbejde og fritid. Men arbejdsugen er forblevet uændret i Danmark.

Særligt coronanedlukningerne var mentalt opslidende for mange, hvilket globalt har givet idéen om en 4-dages arbejdsuge medvind, båret på vingerne af troværdige undersøgelser af arbejdsformen.

I Storbritannien har forskere fra Oxford, Cambridge og Boston College været i gang med verdens største forskningsprojekt med en arbejdsuge på fire dage siden juni – et forsøg, der involverer over 3000 medarbejdere i 73 firmaer fra et bredt udvalg af brancher, blandt andet restauranter, detailhandel, velgørenhedsorganisationer og reklamebureauer.

Delkonklusionen viser, at når man arbejder fire dage om ugen (80 procent af den normale arbejdstid men stadig med fuld løn), så er de ansatte faktisk mere produktive, end de plejer.

Under forsøget er produktiviteten i virksomhederne nemlig enten typisk uforandret eller forbedret en smule. Og 86 procent af virksomhederne er så tilfredse med den 4-dages arbejdsuge, at de er ”ekstremt tilbøjelige” eller ”tilbøjelige” til at fortsætte efter forsøget.

Men øget produktivitet er én ting.

Kan 4-dages arbejdsuge også være en kur mod tidens stress og udbrændthed?

”Sandsynligvis”, lyder resultaterne fra en anden stor undersøgelse:

30 firmaer og næsten 1000 medarbejdere har henover seks måneder testet 4-dages arbejdsuge i blandt andet USA, Irland og Australien. Igen arbejdede ansatte 80 procent af deres normale arbejdstid til en fuld uges løn.

Udover markant øget omsætning i virksomhederne (38 procent), så viste undersøgelsen klare forbedringer i arbejdernes trivsel, herunder reduceret fravær og antal fratrædelser.

Wen Fan, lektor i sociologi fra Boston College, der er medskaber af undersøgelsen, opsummerer:

“En bred vifte af trivselsmålinger viste betydelige forbedringer, herunder i stressniveauer, udbrændthed, træthed og konflikter mellem arbejde og familie. Den fysiske og mentale sundhed blev også forbedret, sammen med tilfredshed på tværs af flere livsdomæner, som kan være forbundet med, at folk får bedre søvn og mere motion”.

Microsoft testede i år 4-dages arbejdsuge i sine kontorer i Japan. Produktiviteten skød i vejret med hele 40 procent, og strømforbruget faldt med 23 procent.

Sidstnævnte er vigtigt, for en 4-dages arbejdsuge kan også være til stor gavn for klimaet.

En artikel i Washington Post refererer til undersøgelser, der viser en dokumenterbar sammenhæng mellem færre arbejdstimer og lavere drivhusgasudledninger (tænk fx mindre benzin på at pendle og lavere energiforbrug på jobbet).

Avisen refererer særligt til en undersøgelse, der knuste data fra mere end 20 lande i perioden 1970 til 2007, og som viste, at ”hvis arbejdstiden blev reduceret med 10 procent, kunne der ske et fald i generel miljøpåvirkning, CO2-fodaftryk og kuldioxidemissioner på henholdsvis 12,1 procent, 14,6 procent og 4,2 procent.”

Så argumentet for en 4-dages arbejdsuge har tre stærke ben at stå på: bedre trivsel, øget produktivitet og styrket klimaindsats. Win-win-win.

Men det er nok svært at ændre på arbejdsvanerne for mange.

Måske skulle vi minde os selv om ordene, som den nu afdøde amerikanske antropolog David Greaber skrev i bogen ”The Utopia of Rules”:

”Den ultimative, skjulte sandhed om verden er, at den er noget vi skaber, og den kunne lige så godt være anderledes”.