03. december 2012

Grundfos: Smarte pumper redder milliarder af liter af drikkevand

Hver eneste dag fosser milliarder af liter rent drikkevand ud af utætte rørledninger, længe inden det når forbrugerne. Teknologi fra Grundfos kan reducere vandspildet markant.

45 milliarder liter. Nok til at dække 200 millioner menneskers daglige behov for vand. Så meget rent drikkevand går ifølge Verdensbanken tabt på daglig basis på verdensplan. Grunden skal findes i gamle, utætte rørledninger og et alt for højt vandtryk, der gør, at de utætte ledninger under presset fra vandet slipper liter efter liter ud.

“Det er et globalt problem, der langt hen ad vejen gøres større ved, at folk ikke har forstået, hvor stort et problem, det rent faktisk er,” fortæller civilingeniør Stuart Trow.

Han har gennem de seneste 35 år arbejdet i den britiske vandindustri, blandt andet hos i2O Water Limited og Scottish Water Contracting, og har i de sidste 30 år arbejdet specifikt med vandforsyning, herunder især problemerne forårsaget af lækager i rørledningerne.

Hans synspunkt bakkes op af Grundfos’ koncernchef Carsten Bjerg: “Vi ved, at vi står over for store udfordringer. Ifølge udregninger fra FN vil omkring to tredjedele af verdens befolkning i 2025 opleve vandmangel. En mere effektiv vandbehandling kan være med til at afhjælpe problemet,” siger han.

Forbrugernes behov styrer vandtrykket

Demand Driven Distribution, hedder Grundfos’ bud på en løsning. Som navnet antyder, drejer det sig om at tilpasse trykket i rørledningerne til forbrugernes behov. På tidspunkter, hvor mange mennesker skal bruge meget vand, for eksempel om morgenen inden arbejde, bliver trykket sat i vejret, så alle kan få det, de skal bruge.

Omvendt bliver trykket sænket om natten, hvor knap så mange mennesker har behov for vand. Dermed kan man faktisk reducere vandspildet med helt op til 50 procent, de steder hvor problemerne er størst, uden at forbrugerne oplever et faldende tryk. Løsningen bygger på allerede eksisterende teknologi udnyttet på en smartere måde.

Kort fortalt udskiftes de ofte enkeltstående, store pumper ved vandforsyningerne med flere og mindre pumper, der så ved at arbejde én eller flere ad gangen afhængigt af behovet, sikrer det rigtige tryk i rørledningerne hele tiden.

Hvordan kræfterne skal sættes ind regner en intelligent styring, Grundfos MPC Controlleren, ud, ved at lære forbrugsmønstrene i området at kende.

“Det er en super god løsning på alle måder. Det sparer en masse arbejdsaktivitet omkring rørledninger i forhold til udbedring af lækageproblemer, det sparer masser af penge i form af et lavere energiforbrug og det reducerer vandspildet. Det er en win-win-win situation,” siger Simon Johnson, Water Modelling Manager hos Thames Water i Storbritannien, hvor man har arbejdet med Grundfos’ Demand Driven Distribution.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.