25. september 2017

Historisk aftale har 30-års jubilæum: Ozonlaget heler sig selv

En global aftale om at bremse nedbrydningen af ozonlaget har 30-års jubilæum i år. Nu heler ozonlaget sig selv igen, som følge af den historiske aftale.

30 år efter at Montreal-protokollen blev vedtaget, er ozonlaget ved at heles, og ozonhullet over Antarktis skrumper. CC BY Christopher Michel

30 år efter at Montreal-protokollen blev vedtaget, er ozonlaget ved at heles, og ozonhullet over Antarktis skrumper. CC BY Christopher Michel

I år er det 30 år siden, at alle verdens lande tilsluttede sig den såkaldte Montreal-protokol, som skulle bremse den livstruende nedbrydning af ozonlaget, der ville have fået katastrofale følger for kloden.

“Der var tale om et helt håndgribeligt katastrofe-scenarie og tydelig videnskabelig evidens, som kaldte på hurtig handling fra verdens ledere, derfor gik det så usædvanlig stærkt med at få lavet en global aftale, som verdens lande rent faktisk overholdte,” fortæller Helge Jønch-Sørensen, som er atmosfæreforsker ved Danmark Meteorologiske Institut, DMI.

Montreal-protokollen satte en stopper for udledningen af de såkaldte freon-gasser, som blev brugt i eksempelvis køleskabe og spray-dåser, fordi forskere i 1985 havde rystet verden ved at påvise, hvordan udledningen af gasserne var i færd med at nedbryde klodens beskyttende ozonlag, som skærmer alt liv mod solens UV-stråler.

FN’s tidligere generalsekretær Kofi Annan har, i forbindelse med 30-året for aftalen, kaldt Montreal-protokollen for en af de mest succesfulde internationale aftaler nogensinde. Og Helge Jønch-Sørensen er enig i den vurdering.

“Vi har længe vidst, at Montreal-protokollen har virket på koncentrationen af de ozon-nedbrydende stoffer, men vi har hele tiden ventet på, om den også ville virke på ozonlaget. Og det ser vi nu. Frem til år 2000 voksede ozonhullet over Antarktis, og siden har det stabiliseret sig. Nu venter vi på, at vi med sikkerhed kan sige, at ozonlaget heler sig selv, men udviklingen peger i den retning,” fortæller Helge Jønch-Sørensen.

I 2016 konkluderede et forskerhold fra University of Leeds, at hullet i ozonlaget over Antarktis er skrumpet med et areal svarende til 100 gange Danmark mellem 2000 og 2015, og ozonlaget samtidig er blevet tykkere. Dog forventer forskerne, at koncentrationerne først vil være på 1980-niveau i midten af det 21. århundrede, fordi freon-gasserne er svært nedbrydelige.