16. november 2015

Pigeaktiviteter skaber medborgere

Frivillige aktiviteter med empowerment og inklusion har succes med at engagere unge kvinder i Jordan og Palæstina. Pigeaktiviteter giver de unge kvinder et positivt fællesskab og en rolle i lokalsamfundet.

Danish Red Cross Youth / Ditte Krømmelbein

Danish Red Cross Youth / Ditte Krømmelbein

Forestil dig Asma på 19 år. Hun bor hjemme hos sine forældre, er droppet ud af skolen tidligt og har ikke mange muligheder for at få et arbejde – hendes forældre ønsker ikke, at deres datter skal uden for hjemmets trygge rammer. Hun tilbringer sin ungdom med at vente på selv at skabe sig en familie. I denne mellemtid har hun ikke meget at tage sig til udover at hjælpe til derhjemme – hun møder sjældent andre unge. Asmas liv står på stand-by.

”I Jordan har du som ung ikke meget at skulle have sagt – og slet ikke hvis du er kvinde. Du har meget begrænsede muligheder for at deltage i samfundet”, fortæller leder af frivillig- og ungdomsafdelingen i Jordansk Røde Halvmåne, Rania Suaifan. Hun har været med til at udvikle ungdomsaktiviteter i Jordan i samarbejde med Ungdommens Røde Kors og Dansk Røde Kors.

Samarbejdet tager udgangspunkt i inklusion og empowerment af unge, og i alt har omkring 1508 unge kvinder i Jordan og Palæstina taget del i aktiviteter kun for kvinder mellem 2012-2015.

I den jordanske by Irbid mødes 20 unge fra lokalområdet hver lørdag formiddag. Her diskuterer de hvilke udfordringer, de møder i hverdagen, og gennem tillidsøvelser bliver de rustet til at håndtere udfordringerne, som både kan byde på stor ungdomsarbejdsløshed, mangel på sociale aktiviteter eller konflikter med familien.

Aktiviteterne skal give de unge redskaber til at reflektere over sociale mønstre, kønsrelationer og deres egen rolle i samfundet. Det frivillige fællesskab skaber et alternativ til en ofte isoleret hverdag for unge kvinder som Asma.

Ligeværdigt samarbejde mellem kvinder og mænd

FN fremsatte i september 2015 17 nye Verdensmål. Ligestilling mellem kønnene er det femte mål, og FN stiler efter kvinders fulde deltagelse i samfundet. Kvinder skal have lige muligheder, når det kommer til politiske, økonomiske og samfundsmæssige beslutningsprocesser.

Pigeaktiviteterne er en vigtig forudsætning for, at unge kvinder som Asma finder ud af, at de har en aktiv og gyldig stemme i samfund, forklarer Rania Suaifan. Samtidig får de unge kvinder adgang til at deltage i aktiviteter på lige fod og i samarbejde med unge mandlige frivillige.

Olga Ege, specialkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder, er enig i, at det er nødvendigt at inddrage både mænd og kvinder:

”Fokus på kvindens rettigheder er nødvendigt, når det handler om at sikre kvinders deltagelse i politiske og demokratiske processer. Men det er umuligt at opnå ligestilling, hvis ikke mænd og drenge involveres i den her dagsorden, siger hun og forklarer yderligere:

”Der er ofte en tendens til kun at fokusere på kvindens rolle når vi taler ligestilling, men mændene er også bundet op af sociale normer og systemer. I et land som Jordan hvor der er en ekstrem patriarkalsk samfundsforståelse, er det vigtigt også at inkludere mændene i de her aktiviteter. Hvis ikke, vil kvinderne altid være underordnede”.

Rania Suaifan uddyber: ”Kulturelt møder kvinderne en barriere, der begrænser deres sociale mobilitet. Vi har stor succes med, at vores unge kvindelige frivillige erfarer, at de har mulighed for at skabe ændringer i samfundet. Vi giver dem ansvar og lærer dem, hvordan de opstarter og leder aktiviteter for andre unge. Det inkluderer dem i samfundet på en ny måde”.

Rana El Arub, som er frivillig i Jordansk Røde Halvmåne og faciliterer aktiviteterne i Irbid, understreger, at det også handler om de unge kvinders egen selvforståelse. ”I starten var det meget overvældende at deltage i aktiviteterne – jeg var meget genert, men efter at have været med i et pigeklubforløb, fik jeg mod på også at deltage i andre aktiviteter, hvor der også var unge mænd – nu er det helt naturligt”.

Ungdommens Røde Kors' arbejde i Jordan

  • Arbejdet med de unge kvinder er del af et regionalt program, udviklet i samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors, Jordansk Røde Halvmåne og Palæstinensisk Røde Halvmåne. Programmet indeholder aktiviteter der sigter mod at fremme unge kvinder og mænds kompetencer og engagement til at deltage i civilsamfundet ved aktivt medborgerskab.
  • I Jordan og Palæstina er der er uddannet mere end 200 kvindelige facilitatorer, der har afholdt 71 aktivitetsforløb udelukkende for kvinder.
  • Aktiviteterne er etableret i 5 områder i Jordan og 8 områder i Palæstina i løbet af perioden 2012-2015.
  • Ungdommens Røde Kors’ ungearbejde i Jordan og Palæstina er støttet af Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ og af Dansk Ungdoms Fællesråd.
  • I Jordan arbejder Ungdommens Røde Kors i tæt samarbejde med Dansk Røde Kors.