14. marts 2016

Rekordmange kvinder i global politik

Andelen af kvindelige politikere i verdens landes parlamenter steg i 2015 til det højeste niveau nogensinde.

I 2015 steg andelen af kvindelige parlamentarikere med et halvt procentpoint, og dermed sidder der nu kvinder på 22,6 procent af pladserne i verdens landes parlamenter. Det er det højeste niveau nogensinde, skriver den internationale organisation for verdens parlamenter, IPU.

Ulige udvikling i lighed

Udviklingen er dog ujævnt fordelt. Nogle lande har fået betydeligt flere kvinder i deres parlamenter, mens andre har fået færre. Overordnet set er det især Nord- og Sydamerika, Afrika syd for Sahara, samt Europa, der er gået mest frem i 2015, mens de arabiske stater, Asien, samt Stillehavsregionen har haft mindre fremgang.

Alle skal med

”Det er utrolig vigtigt, at alle får mulighed for at deltage i de demokratiske processer, hvis de ønsker det. Heriblandt kvinder. På verdensplan er vi nået langt, men mange steder er der stadig barrierer for kvinders deltagelse i det politiske liv. For eksempel gør nogle politiske partiers opstillingsregler det meget vanskeligt for kvinderne at deltage,” siger Asger Ryhl, direktør for det nordiske kontor af FN’s ligestillingsorganisation UN Women.

Selvom fremgangen for verdens kvinder i politik fortsatte i 2015, er det begyndt at gå langsommere, skriver IPU, der opfordrer til fornyet indsats for at nå målsætningen om ligestilling mellem kønnene, der indgår i FN’s Verdensmål for 2030.

Mexico kræver kvinder i politik

I Mexico er den kvindelige parlamentsdeltagelse steget i kraft af en revideret ligestillingslov, der kræver, at mindst halvdelen af hvert partis kandidater skal være kvinder. Som noget nyt skal partierne nu også opstille disse kvinder i de valgkredse, der er mulige at vinde. Mexico har nu 42,4 procent kvinder i landets parlament. I Danmark er tallet 37,4 procent.

Denne artikel blev bragt i Metroxpress 11. marts 2016.

Artikel bragt i MX d. 11. marts 2016