28. august 2017

Unge skaber forandring i Kirgisistan

I det centralasiatiske land Kirgisistan kæmper en generation af unge for fred, retfærdighed og ligestilling i deres lokalsamfund.

CC BY Meder Sadyraliev

CC BY Meder Sadyraliev

I Kirgisistan er 15.000 unge mennesker nu blevet uddannet og udnævnt til såkaldte “ambassadører for forandring”. Deres mission er, at holde politikere, skoler og forældre op på landets love og ændre holdninger til ligestilling i et land, hvor vold i hjemmet, ifølge FN´s seneste opgørelse fra 2016, rammer hver tredje kvinde i alderen 15-49 år.

Kirgisistans regering har netop i år vedtaget en ny og strammere lov mod vold i hjemmet, men ifølge regeringens egne tal, kommer mindre end halvdelen af registrerede voldssager for en dommer og kun syv procent af disse behandles som straffesager.

De unge ambassadører skal derfor nu være med til at sætte fokus på problemet ved at afholde dialogmøder med lokalsamfundene og lave kampagner om vold mod kvinder i samarbejde med landets skoler.

Derudover organiserer de unge landsbymøder med forældre og lokalpolitikere, hvor de er med til at holde politikerne oppe på lovgivningen og grundlovssikrede rettigheder.

“I Kirgisistan har unge mennesker ofte været afskåret fra at deltage i fredsbyggende og demokratiske initiativer. På den baggrund har vi forsøgt at støtte dem og give dem værktøjerne til at de kan blive en slags agenter for forandring i alle livets henseender – og på den måde bidrage til at sikre fred og retfærdighed for alle borgere i landet,” forklarer Gerald Gunther, som er repræsentant for FN’s enhed for ligestilling og forbedring af kvinders forhold i Kirgisistan, der har været med til at uddanne de unge kirgisiske ambassadører.

Ambassadørerne har alle deltaget i et særligt uddannelsesforløb, hvor de blandt andet har modtaget undervisning i landets love, rettigheder, ligestilling, organisering og økonomi.

Der lever cirka 5,8 millioner mennesker i Kirgisistan, hvoraf knap 48 procent er unge under 24 år.