17. september 2013

5 millioner fattige i Nepal har nu fået grøn energi

Komfurer, solcellepaneler og mini-vandkraftanlæg har forbedret livet for indbyggerne i fjerne bjergområder i Nepal.

Foto: Søren Rud

Foto: Søren Rud

Livet er barsk i de isolerede landegne i bjergrige Nepal. Befolkningen er fattig og det er svært at skaffe sig adgang til noget så basalt som energi. Mange steder består energiforsyningen kun af brænde og et åbent ildsted midt i huset. Det skal både sørge for opvarmning og madlavning for en familie.

Den konstante røg i huset giver mange sygdomme og brændslet skal købes dyrt eller hentes langt væk. Det er drøjt og tidskrævende arbejde, som det meste af familien må hjælpe til med.

Det er baggrunden for, at Danida i 1999 etablerede et stort, grønt energiprogram sammen med Nepals regering. Danida har støttet det lige siden og flere andre donorer er kommet til.

Programmet er nu afsluttet og blev en stor succes: I 2012 havde over 5 millioner nepalesere i over 1,1 millioner husstande fået adgang til ren og billig energi. Enten i form af el fra små solcellepaneler eller mini-vandkraftanlæg til en landsby. Eller i form af enkle, høj-effektive brændekomfurer med skorsten.

Konsekvenserne er enorme:

Komfurerne bruger halvt så meget brændsel, er sikrere, tilbereder maden hurtigere og fjerner næsten al røg fra husenes indre.

Blandt de vigtigste resultater er, at færre bliver syge og at familierne sparer meget tid – ikke mindst kvinderne og børnene. Det giver bedre skolegang og frigør tid til håndværk eller markarbejde, som giver familien større indtægter.

Dagen ikke slut ved solnedgang

Effekten af de små, lokale elforsyninger er, at der nu er lys om aftenen – hvor de voksne kan lave håndværk og reparere redskaber, så alle de lyse timer i stedet kan bruges til f.eks. landbrug. Børnene klarer sig bedre i skolen, fordi de kan læse lektier om aftenen, butikker kan holde længere åbent og ude i landsbyerne kan de begynde at investere i små maskiner og lave håndværksvirksomheder. Alt sammen forbedringer, der øger de fattige familiers indtægter og muligheder.

Alle steder skal modtagerne selv deltage. Husholdningen skal være med til at betale – og familien eller landsbyen skal selv sørge for vedligeholdelse og sikre at installationerne virker. Energi-programmet giver tilskud og træning.

Nu har den nepalesiske regering bedt Danida om at være ledende donor på en ambitiøs fortsættelse af programmet – sammen med 10 andre donorer: På blot fem år ønsker Nepal at give yderligere fem millioner fattige adgang til ren og billig energi – og de samme løft i levestandarden. Denne gang skal Nepals egne, private virksomheder og banker dog inddrages endnu mere; både for at skabe lokale jobs og for at bane vej for, at nepaleserne selv begynder at investere mere i vedvarende energi.

Fakta

  • 671.000 husstande har fået brændekomfur
  • 350.000 husstande har fået el gennem solceller
  • 86.000 husstande har fået el gennem mini-vandkraftanlæg
  • Programmet løb fra 1999 til 2012 og hed ESAP (Energy Sector Assistance Programme)
  • Det nye program løber fra 2013 til 2018 og hedder NRREP (Nepal Rural Renewable Energy Programme)
  • En stor, norsk gennemgang af hele ESAP-programmet kalder resultaterne ”imponerende”.