06. marts 2022

Colombia afkriminaliserer abort

Efter årtiers modstand er Colombia nu blevet seneste latinamerikanske land, der vil stoppe med at retsforfølge kvinder for at få foretaget abort. En historisk sejr for kvinders rettigheder, mener menneskerettighedsorganisation.

Grafik: Emma Svane

For nylig offentliggjorde Colombias forfatningsdomstol, at det ikke længere skal være strafbart at få foretaget en abort.

Afgørelsen kommer efter flere års pres og en retssag fra bevægelsen Causa Justa (på dansk: ”retfærdig sag”), der er en paraplyorganisation, som består af over 90 forskellige feministiske organisationer.

Det overvejende katolske land Colombia har tidligere haft totalforbud mod abort, men i 2006 åbnede landet op for, at abort kunne være lovligt i nogle tilfælde, hvis kvinden havde været udsat for voldtægt, hvis fosteret var misdannet, eller hvis der var fare for kvindens liv.

Med den nye beslutning bliver abort ikke helt lovliggjort, men i praksis kan gravide og abortklinikker ikke længere straffes for at udføre aborter, uanset årsag, indtil udgangen af 24. svangerskabsuge. Derefter er det stadig forbudt, men de tidligere undtagelser vil fortsat gælde.

Jubel og modstand

Beslutningen medførte jubel foran domstolsbygningen, hvor Causa Justas grønklædte aktivister fejrede nyheden. Også menneskerettighedsorganisationen Amnesty International bakker fuldt op:

”Vi fejrer denne afgørelse som en historisk sejr. Colombias kvinderettighedsbevægelse har i årtier kæmpet for at få deres rettigheder anerkendt. Kvinder, piger og mennesker, der bliver gravide, er de eneste, som bør træffe afgørelser om deres egne kroppe. I stedet for at straffe dem vil myndighederne i Colombia nu være nødt til at anerkende deres selvbestemmelse over egen krop og livsplaner,” siger Erika Guevara-Rosas, Amerikas-direktør i Amnesty International.

Det er dog langt fra alle colombianere, der er enige i, at abort er en retfærdig sag. Domstolens ni medlemmer vedtog kun afgørelsen med et meget snævert 5/4-flertal, og moddemonstranter har også været på gaden for at demonstrere mod beslutningen. Blandt andet ved at bede bønner og udlægge symbolske små barnekister på gaden.

Tidsgrænse deler vandene

”Vi ønsker hverken lovlig eller ulovlig abort,” sagde en af moddemonstranterne, Daniela Clavijo, til nyhedsbureauet Reuters. ”Vi beder domstolen om at gøre det fuldstændig ulovligt, så der aldrig er nogen undtagelser”.

Selvom en del af modstanden er baseret på religion, er der også andre argumenter mod den nye beslutning. Et af kritikpunkterne er, at abort nu kan foretages indtil udgangen af 24. uge, hvor barnet er næsten fuldt udviklet og ville kunne overleve at blive født. En så sen abort opfattes af nogle som et mord.

Det er dog meget tvivlsomt, om de colombianske moddemonstranters krav om totalt forbud ville betyde, at kvinder ikke længere fik foretaget aborter. Siden 2006 er omkring 350 kvinder i Colombia blevet retsforfulgt for illegale aborter, og det reelle antal skjulte aborter er ifølge Causa Justa sandsynligvis ti gange højere.

24. uge

bliver fremover den reelle abortgrænse i Colombia

Vi fejrer denne afgørelse som en historisk sejr

-Erika Guevara-Rosas, Amnesty International

Vi ønsker hverken lovlig eller ulovlig abort

-Daniela Clavijo, moddemonstrant

Hvordan er abortreglerne i Danmark?

I Danmark er aborten kun fri indtil udgangen af 12. uge, og derefter kræver det en særlig vurdering af de konkrete forhold, inden der kan gives tilladelse. Ifølge tal fra Etisk Råd er det relativt sjældent, at vi i Danmark giver tilladelse til abort efter 20. svangerskabsuge.

Kilde: Etisk Råd