06. marts 2022

Kampen for abortrettigheder ruller med dominoeffekt over Latinamerika

Først Argentina, så Mexico og nu Colombia. Latinamerikas grønne bølge spreder sig, og kvinder kræver abortrettigheder i lande med nogle af verdens strengeste abortlovgivninger.

Demonstration i Mexico city for retten til abort. Foto: Diana Caballero

Demonstration i Mexico city for retten til abort. Foto: Diana Caballero

Gaderne myldrer med piger og kvinder i alle aldre, som vifter deres grønne trøjer, mens de kæmper for deres sag. De er en del af Latinamerikas grønne bølge, som repræsenterer kvinde- og abortbevægelsen – og de stopper ikke før, de har opnået retten til at bestemme over eget liv og egen krop.

”Det er en reformationsbølge, der hænger sammen med frihed og menneskerettigheder, og den har en klar dominoeffekt i resten af Latinamerika,” mener Carlos Salas Lind, som er lektor med speciale i Latinamerika på Copenhagen Business School.

Det er en reformationsbølge, der hænger sammen med frihed og menneskerettigheder, og den har en klar dominoeffekt i resten af Latinamerika

Carlos Salas Lind, lektor med speciale i Latinamerika på Copenhagen Business School.

Den grønne bølge

En bølge af unge kvinder og piger i Latinamerika, som normalt ikke kæmper for en fælles bestemt politisk sag, er gået sammen i kampen for ret til fri og sikker abort.

Bevægelsen bliver kaldt den grønne bølge på grund af de karakteristiske grønne tørklæder, som demonstranterne har iført sig og viftet med under protesterne for at vise deres solidaritet med kvinde- og abortbevægelsen.

Den grønne bølge har været med til at bane vej for lempelse af abortlovgivningerne i flere latinamerikanske lande og forsætter med at sprede sig over kontinentet.

Dominoeffekt

I mange år har abort været uden for diskussion i de fleste latinamerikanske lande – ja faktisk har regionen nogle af verdens mest restriktive abortlove. Men for ti til 15 år siden begyndte en forandring, fortæller Carlos Salas Lind: 

”Mange latinamerikanske lande har haft stærk økonomisk vækst. Det har skabt en større middelklasse med højere uddannelsesniveau og større fokus på frihed og demokrati – og de tager afstand fra kirken”. Også de seneste års massive afsløringer om sexmisbrug i kirken har knækket befolkningens tillid og fået kirken til at miste endnu mere magt i hele Latinamerika, mener Carlos Salas Lind.

Det er på denne baggrund, at kravet om fri abort er vokset frem over hele kontinentet. Startskuddet lød især, da Argentina, som hidtil kun havde tilladt abort, hvis graviditeten udgjorde en sundhedsrisiko for kvinden eller var følge af en voldtægt, i 2018 ville afkriminalisere abort. Forslaget blev vedtaget i kongressens første kammer, men nedstemt i det sidste kammer. Det kunne have været et nederlag for den grønne bølge, men det fik kun tilhængerne til at råbe højere og kæmpe videre.

I december 2020 blev abort gjort lovligt i op til fjortende graviditetsuge i Argentina. Siden da har den grønne bølge spredt sig til andre dele af Latinamerika: Kun ni måneder senere afkriminaliserede Mexico abort. Her blev love, der straffer kvinder for at få fortaget abort, erklæret for forfatningsstridige ved et enstemmigt flertal i Højesteretten. Sidste skridt i den grønne bølges fremmarch er Colombia, som nu afkriminaliserer abort indenfor de første 24 uger af en graviditet.

”Ret til abort er civilsamfundets sejr i Latinamerika. Kampen er båret af moderate kræfter fra flere sider, men især de unge presser på og ønsker forandring. De sammenligner sig med andre og ser, hvad der sker andre steder i verden”.

Artiklen forsætter efter videoen

Video: Colombia afkriminaliserer abort

Nye abortlovgivninger i Latinamerika

Argentina gjorde i december 2020 abort lovligt i op til fjortende graviditetsuge.

Kun ni måneder senere afkriminaliserede Mexico abort.

Og nu har Colombia fulgt trop og afkriminaliseret abort indenfor de første 24 uger af en graviditet

Ret til abort er civilsamfundets sejr i Latinamerika. Kampen er båret af moderate kræfter fra flere sider, men især de unge presser på og ønsker forandring. De sammenligner sig med andre og ser, hvad der sker andre steder i verden

Carlos Salas Lind, lektor med speciale i Latinamerika på Copenhagen Business School.

Dette indhold bruger cookies.
Ret dine indstillinger her

Resten af Latinamerika

Der er dog stadig vej endnu, før fri abort bliver en realitet i alle latinamerikanske lande.

I Den Dominikanske Republik, Haiti, Honduras, El Salvador, Nicaragua og Surinam er der stadig totalt forbud mod abort. I El Salvador og Nicaragua kan en kvinde for eksempel få op til 50 års fængsel for abort, selv hvis hun aborterer ufrivilligt.

”Forandring skubbes af sociale forandringer og øget økonomisk vækst. De her lande er meget fattige, befolkningen er lavuddannede, og kirken har stadig meget magt. Så de følger ikke samme tempo som resten af regionen,” fortæller Carlos Salas Lind.

Indtil videre er det kun Argentina, Uruguay, Guyana, Fransk Guyana og Cuba, som har fri abort. Men Ifølge Carlos Salas Lind vil der ikke gå mange år, før de andre lande følger Argentina trop:

”Når et land klarer sig godt i Latinamerika, så efterligner de andre lande det. Argentina har været foregangslandet, som de andre lande har kigget efter, og den grønne bølge vil helt sikkert komme til at påvirke flere lande. Her tror jeg, at Peru og Bolivia vil blive de næste, som ændrer deres abortlovgivning”.

Faktisk tror Carlos Salas Lind, at dominoeffekten vil komme til at gå endnu hurtigere:

”Det er nye tider i Latinamerika. At være konservativt er negativt, og der kommer et pres fra selve befolkningen om, at regeringen skal være kritisk, fri og ikke have forbindelse til kirken. Så hvis regeringerne rundt omkring vil beholde deres magt, må de ændre sig”.

I Den Dominikanske Republik, Haiti, Honduras, El Salvador, Nicaragua og Surinam er der stadig totalt forbud mod abort.

Indtil videre har Argentina, Uruguay, Guyana, Fransk Guyana og Cuba fri abort.

Retten til fri abort

Amnesty International mener, at adgangen til en sikker abort er en menneskerettighed. Derfor går deres abortpolitik ind for afkriminalisering af abort, og at alle sikres universel adgang til abort.

Over de sidste 25 år har mere end 50 lande ændret deres love, så kvinder nu har større adgang til abort. Men 125 af verdens lande har stadig stærk begrænset adgang til abort, og kun 55 procent af de planlagte aborter, som finder sted i verden, er sikre og udført med anbefalede metoder af en uddannet person.

Strenge abortlove reducerer ikke antallet af aborter, men øger blot andelen af usikre aborter. Der sker omkring 56 millioner planlagte aborter i verden om året. Ifølge den amerikanske nonprofitorganisation for reproduktiv sundhed, Guttmacher Institute, er der nærmest ingen forskel på antallet af aborter i lande, der giver mulighed for abort og de lande, der forbyder abort eller kun tillader det, hvis kvindens liv er i fare.