13. september 2017

Godt gummi skal beskytte tigere

Verdens tigere er på vej tilbage flere steder, men er stadig under hårdt pres. Et nyt projekt skal forhindre, at tigernes skove i Myanmar bliver lavet om til gummiplantager.

Det er lykkedes flere lande at stoppe udryddelsen af deres tigerbestande, blandt andet ved at slå ned på krybskytteriet. Nogle steder er der ligefrem set en god stigning i antallet af tigere i de senere år, så der nu er omkring 3890 tigere i fri natur.

Men selvom færre tigere bliver dræbt, er tigerne stadig truet, blandt andet fordi deres naturlige levesteder bliver ødelagt. De stribede kattedyr har brug for meget plads til at strejfe om på, og når skoven flere steder bliver fældet og omlagt til plantager, får tigerne mindre og mindre plads.

Plantager presser tigerne

”Skove, der forsvinder med stor hast, er lige så alvorlig en trussel mod tigrene som krybskytterne er det. Derfor arbejder vi hele tiden for, at skovene ikke bliver fældet eller omlagt til uendelige plantager af for eksempel gummitræer,” siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Omkring 250 af de resterende vilde tigere lever i de store skove i grænselandet mellem Myanmar og Thailand, men skovområdet er i fare for at blive ryddet på grund af stigende produktion af gummi. Kvaliteten af gummiet fra Myanmar er dog ikke særlig god, og plantagerne producerer kun det halve af, hvad de gør i andre lande. Derfor kræver det dobbelt så meget land at skabe den samme indtægt.

Gang i bæredygtigt gumm

I Myanmar arbejder Verdensnaturfonden WWF for at gøre produktionen både mere bæredygtige og mere effektiv, så kvaliteten af gummiet bliver højere, og bønderne får en større indtægt uden at rydde yderligere skov. Samtidig skal det skabe arbejdspladser for flere af landets unge, som ellers ofte ender med at søge til andre lande for at skabe et bedre liv.

Meget tyder på, at miljørigtigt gummi også kan være en god forretning, fordi bæredygtigt gummi er begyndt at blive efterspurgt på verdensmarkedet. Blandt andet af Michelin, der er en af verdens allerstørste dækproducenter .