22. august 2016

Grøn turisme vokser i Vietnam

Vietnam er blevet et yndet rejsemål for millioner af mennesker verden rundt. Nu skal en større del af turismen gøres bæredygtig.

I Ta Lai Langhuset arbejder lokale beboere som kokke, servicepersonale og guider for turisterne. Nikolaj Svennevig/WWF

I Ta Lai Langhuset arbejder lokale beboere som kokke, servicepersonale og guider for turisterne. Nikolaj Svennevig/WWF

Verden er vild med Vietnam. Sidste år besøgte knap otte millioner mennesker landet. Det er mere end en tredobling på godt ti år. Den voksende turistindustri har skabt vækst og millioner af jobs, men den har ikke altid været til gavn for landbefolkningen og miljøet.

I 2008 indledte WWF Verdensnaturfonden derfor et samarbejde med lokale myndigheder, rejsearrangører og en række landsbyer omkring Cat Tien nationalparken i det sydlige Vietnam – målet var at skabe gode eksempler for bæredygtig turisme i landet.

Det resulterede i Ta Lai Langhuset, et traditionelt langhus, bygget af bambus og palmeblade, hvor lokale beboere arbejder som kokke, servicepersonale og som guider, der tager turister med ud på mountainbike, kajak eller trekkingture i området. 
Landsbyboere og nationalparkens ansatte er blevet trænet i forvaltning af turisme og miljø.

”Når de lokale tjener penge på turisterne, behøver de ikke længere at fælde træer illegalt og skyde dyr i skoven,” fortæller Trine Glue Doan, som er seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden.
Mange af landsbyboerne er tidligere risbønder, der, i takt med at jorden blev udpint og overbelastet, var begyndt at leve af krybskytteri og ulovlig skovhugst.

“Skoven er et kæmpe ressourcekammer, og mange mennesker har været afhængige af den i generationer. Derfor handler det om at udnytte skovens rigdom bæredygtigt,” forklarer Trine Glue Doan.