05. marts 2015

Kvinder er verdens bedste investering

Kvinderne skal styrkes. Det er ifølge eksperter opskriften, hvis et udviklingsland vil frem i verden. Og med simple, praktiske tiltag er det muligt at tage kvantespring for kvinders rettigheder.

Albert Gonzales Farran/UNAMID

Albert Gonzales Farran/UNAMID

Uddannelse af kvinder er den bedste investering, et udviklingsland kan lave. Det hævder blandt andet den tidligere cheføkonom for Verdensbanken og økonomisk rådgiver for præsident Obama, Lawrence Summers.

Og det er ikke for ingenting, at Summers mener, at det er en god forretning at investere i kvinder. Meget tyder nemlig på, at der med bedre vilkår for kvinder følger en lang række positive sidegevinster, der ikke kun er til gavn for kvinderne selv.

Løfter familie og økonomi

Mange steder i verden af kvinder henvist til ulønnet arbejde i hjemmet. Men undersøgelser viser, at når kvinderne får egen indtægt, stiger uddannelses- og sundhedsniveauet for hele familien. Styrkelsen af kvinder har også positiv betydning for et lands økonomi. For eksempel vil landbruget i udviklingslande kunne øge udbyttet fra afgrøder med 20-30 procent, hvis kvinder får samme adgang til jord og ressourcer som mænd, anslår FN’s landsbrugs- og fødevareorganisation (FAO).

Ligeledes viser studier, at uddannede kvinders børn har dobbelt så gode chancer for at leve længe nok til at kunne fejre deres femårs fødselsdag, end hvis moren ikke har fået en uddannelse. Gennemsnitligt vil en pige fra et udviklingsland mindske risikoen for, at hendes børn dør med 10 procent – og øge sin løn med 20 procent – for hvert ekstra års uddannelse hun får efter fjerde klassetrin.

Mindsker overbefolkning

Når børnene overlever, er det ikke kun positivt for de familier, der slipper for at skulle lægge deres yngste i graven. Det har også positiv betydning for problemer med overbefolkning, fordi erfaringen har vist, at mange vælger at få mindre familier, når deres børn har mindre risiko for at dø tidligt.

”Der er ingen tvivl om, at det er en ubetinget god investering at sikre kvinders rettigheder. Det kræver ikke engang avancererede eller dyre teknologiske løsninger at udbrede for eksempel seksualundervisning og adgang til prævention. Og det er ofte simple ting, der skal til for at undgå, at mødre dør i barselssengen. En infektion eller blødning kan i mange tilfælde behandles eller forebygges effektivt af sundhedspersonale med en kort uddannelse, hvis man bare ved, hvordan man gør”, forklarer Tania Dethlefsen, International Chef i Sex&Samfund.

Mere girlpower – nogle steder

De gode grunde til at sikre kvinders ligestilling, er der altså tilsyneladende nok af. Men hvordan går det egentlig for kvinderne rundt omkring? Svaret er langt fra entydigt, men blandt succeshistorierne hører øget adgang til uddannelse. Ét af FN’s 2015 Mål har været, at alle verdens børn skulle komme i skole, og det er faktisk blevet virkelighed for ni ud af 10 børn i udviklingslande.
Og for første gang i historien kommer næsten lige så mange piger i skole som drenge. I 2000 gik kun 86 piger for hver 100 drenge i grundskole i udviklingslandene. I 2012 var tallet steget til 97 piger for hver 100 drenge.

Ser man på den politiske ligestilling, er der også sket fremskridt flere steder. I samme periode som ligestillingen er øget mellem piger og drenge i skolesystemet, er antallet af kvinder i verdens parlamenter steget fra 14 procent i 2000 til 22 procent i 2014. Her holder Rwanda ifølge Verdensbankens statistik verdensrekorden, hvor 64 procent af parlamentsmedlemmerne nu er kvinder. Til sammenligning er kun 39 procent af folketingsmedlemmerne i Danmark kvinder.

Mindre risikabelt at blive mor

Indsatsen for at sikre, at kvinder overlever at blive mor er også en – i hvert fald delvis – succes. Mange steder i verden er det stadig en risikabel affære at gennemføre en fødsel, især i Afrika syd for Sahara. Men ifølge FN overlever i dag dobbelt så mange kvinder på globalt plan en graviditet som i 1990. Det skyldes især bedre adgang til uddannet sundhedspersonale under graviditeten og ved fødslen. For eksempel er antallet af jordemødre i Afghanistan tidoblet siden år 2000. Samtidig er mødredødeligheden i landet faldet med 75 procent.

”Faldet af kvinder, der dør i barselssengen, er vigtigt – om end det er slående at det er et af de MDG mål (FN’s 2015 Mål, red.) der er nået mindst på. Vi ser også små fremskridt i forhold til kvinders adgang til prævention og seksualundervisning. Det er ekstremt vigtigt, fordi forebyggelse af uønsket graviditet og kønssygdomme er afgørende for også at kunne løfte kvindernes liv på andre områder som for eksempel uddannelse”, siger Tania Dethlefsen.

Stadig farligt at være kvinde

Selv om mange udviklingslande på relativt kort tid har taget kvantespring for kvinders rettigheder, så er der stadig store udfordringer. Ifølge FN er diskrimination i sundhedssystemet, uddannelsessystemet, i politik og på arbejdsmarkedet stadig markante barrierer for, at kvinder kan opnå ligestilling.

Seksuel vold og vold i hjemmet er stadig udbredte problemer mange steder i verden. Globalt set har næsten hver tredje kvinde, der har været i et forhold, oplevet partnervold, og 38 procent af alle drab på kvinder bliver begået af partneren. I Bangladesh er hver tredje kvindes første seksuelle oplevelse et overgreb. I Peru er det hver fjerde.

”Mange steder i verden bliver piger gravide meget unge, og vi ser flere steder, at graviditet faktisk er hovedårsag til dødsfald og invalidering blandt helt unge piger mellem 13 og 19 år. De risikerer for eksempel nedsunken livmoder eller at der går hul på tarmene. Enten fordi kroppen endnu ikke er udviklet til at kunne gennemføre en graviditet, eller fordi kvinderne ikke får den rette behandling i forbindelse med fødslen. Følgerne er inkontinens og stor infektionsrisiko. Denne alvorlige invalidering kan også betyde, at kvinderne bliver udstødt af samfundet”, fortæller Tania Dethlefsen.

Nøglen er et værdiskift

Seksualundervisning og udbredelsen af prævention er ifølge Tania Dethlefsen helt basale rettigheder, der skal på plads, før det overhovedet giver mening at tale uddannelse, indtræden i politik, erhvervsliv osv. Men vejen til at sikre, at ingen kvinder bliver udsat for overgreb og uønsket graviditet er tilsyneladende både lang og bumpet. Og det skyldes ifølge Tania Dethlefsen først og fremmest holdningen til kvinder – i samfundet generelt og i særdeleshed blandt religiøse og politiske ledere – er i vejen.

”Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder er et sensitivt område, fordi det handler om piger og kvinders seksualitet. For at kunne lave lovgivning og effektiv forebyggelse kræver det, at man i det hele taget anerkender, at unge kvinder har en seksualitet og et sexliv. Men det står religiøse og konservative værdier ofte i vejen for. Den gode nyhed er, at det i praksis ikke kræver særligt meget for at forbedre kvinders vilkår overalt i verden. Men det er frustrerende, når politiske og religiøse barrierer står i vejen for en fuldt ud rettighedsbaseret tilgang til kvinder. Der skal et værdiskift til”, siger Tania Dethlefsen.

Fem fremskridt

Sundhed: Andelen af kvinder i udviklingslande, der modtager fødselsforberedelse er steget fra 63% i 1990 til 81% i dag.

Arbejde: Andelen af kvinder, der har lønnet arbejde uden for landbrugssektoren, er steget fra 35% i 1990 til 40% i dag.

Politik: Siden 2000 er andelen af kvindelige parlamentsmedlemmer i udviklingslande fordoblet.

Uddannelse: Lige mange drenge og piger starter i dag i grundskole.

Teenagefødsler: I udviklingslande bliver 54 ud af 1000 piger mor i en alder af 15-19 år. Det er et fald på 10 procent siden 1990.

Kilde: FN

… OG FEM FORTSATTE UDFORDRINGER

Fattigdom: Halvdelen af verdens befolkning er kvinder. Men kvinder udgør hele 70% af verdens fattige.

Uddannelse: 2 ud af tre voksne analfabeter er kvinder.

Løn: 2/3 af verdens samlede arbejdstid udgøres af kvinder. Alligevel tjener de kun 1/10 af verdens samlede indkomst.

Vold: Hver fjerde kvinde oplever fysiske og/eller seksuelle overgreb i løbet af deres graviditet

Børneægteskab: Hver dag bliver 39.000 mindreårige piger tvangsgift. Det svarer til 27 piger i minuttet.

Kilde: Women Deliver