21. maj 2024

Nu kan du støtte Verdens Bedste Nyheder

Danskerne higer efter håb i nyhedsdækningen, og nu kan du støtte Verdens Bedste Nyheders arbejde med at fortælle om oversete løsninger og fremskridt 

Håb er ikke naivt, det er nødvendigt. Og det er mediernes demokratiske pligt at bidrage til håbet med nuancer og viden – også viden om verdens mange fremskridt. I den klassiske journalistik er det dybt lejret i DNA’en at fokusere på konflikt og problemer i samfundet. Det betyder blandt andet, at dækningen ofte får en overvægt af ’breaking´ nyheder om krige, sult- og naturkatastrofer.  

Det er alt sammen begivenheder og tilstande, der er en del af virkeligheden. Men det er langt fra hele billedet. På verdensplan lever færre mennesker i ekstrem fattigdom end nogensinde før. Alligevel tror mere end 70 procent af danskerne, at der kun ”i mindre grad” eller ”slet ikke” sker fremskridt på området.  

Verdens Bedste Nyheders mission er, at alle danskere får en aktuel og nuanceret viden om verden. Den mission kan enkeltpersoner nu bidrage til ved at støtte os økonomisk. 

Vi har – som de første i Danmark – været et konstruktivt medie siden 2010. Og vores metode er egentlig simpel: Vi fortæller de historier om fremskridt og løsninger, som de traditionelle medier ofte overser. For eksempel historien om, hvordan dygtige diplomater forhindrede et olieudslip, der potentielt kunne blive en af verdens værste miljøkatastrofer.  

Støt os

Vi vil så gerne lave endnu flere nyheder om verdens mange fremskridt. Du kan hjælpe os. Giv et valgfrit bidrag til Verdens Bedste Nyheder.

Få svar på dine spørgsmål

Hvorfor spørger I om finansiel støtte?

 • Der har aldrig været så stort et behov for nyheder om fremskridt og løsninger. Flere og flere danskere vælger nyheder fra, fordi det konstante fokus på krig og konflikter får dem til at føle sig magtesløse eller ligefrem deprimerede.
 • Vi har aldrig før oplevet så stor en efterspørgsel efter vores journalistik, og vi har ikke mulighed for at skrue op for produktionen uden flere midler. Flere læsere har ligefrem spurgt os, hvorfor man ikke før har kunnet give et økonomisk bidrag til vores arbejde, så nu prøver vi det.

Hvad går pengene til?

 • Hver uge finder vi flere nyheder, end dem vi har mulighed for at dække med de midler, som vi har i dag. Din støtte gør det muligt for os at kunne lave endnu flere nyheder om verdens mange fremskridt.
 • En nyhed tager måske kun fem minutter at læse, men vores journalister bruger mange timer på research og på at skrive artiklen.
 • Pengene betyder også, at vi kan udbrede vores nyheder til endnu flere læsere, som endnu ikke har hørt om Verdens Bedste Nyheder. Det kan vi gøre med vores nyhedsbrev, annoncer eller kampagner, fordi en del af vores formål også er at nå ud med nyhederne til så mange som muligt.

Hvad får jeg ud af at støtte Verdens Bedste Nyheder?

 • Når du støtter os, er du med til at styrke vores arbejde og gøre den konstruktive journalistik mere synlig i det danske mediebillede. Din støtte er med til at sprede nyheder om håb og nuancer til endnu flere danskere, der har brug for at blive mindet om, at verden også er fyldt med fremskridt og løsninger på verdens største udfordringer.
 • Vi sender en kort hilsen et par gange om året på mail, hvor du kan følge med i, hvad støtten går til og hvordan den gør en forskel.

Bliver jeg nu ringet op i tide og utide?

 • Nej, vi lover ikke at ringe dig op, selvom du har støttet os.

Bliver I ved med at være gratis?

 • Ja! Vi har været gratis siden starten i 2010, og det bliver vi ved med. Verdens Bedste Nyheder er sat i verden for at give danskerne et mere nuanceret billede af verden. Vores nyheder bliver derfor ved med at være frit tilgængelige for alle.

Hvordan er I finansieret?

 • Vi er en nonprofitorganisation, og vores midler kommer i dag primært fra Finansloven, de organisationer, der har stiftet os (folkelige organisationer og dansk erhvervsliv) og fonde.

Kan I ikke bare søge nogle fonde?

 • Vi søger løbende fonde og samarbejder – og en del af vores projekter bliver også støttet af fondsmidler.
 • Fonde og offentlige bevillinger er indtægtskilder, der er stabile, men også tidsbegrænsede.
 • Det stiller os stærkere overfor fonde, at vi kan vise en bred opbakning til vores arbejde – også økonomisk støtte. Så når du donerer til vores arbejde, forbedrer det også vores muligheder for at søge midler hos fonde.

Kan min donation til VBN trækkes fra i skat?

 • Nej, din donation kan desværre ikke trækkes fra i skat. Verdens Bedste Nyheder er godkendt af skattestyrelsen som forening med et almennyttigt formål, men er ikke godkendt efter paragraf 8A, som giver mulighed for skattefradrag. Vi overvejer at søge om godkendelse og vil give alle vores donorer besked, når og hvis det sker.
 • Du kan læse mere om vores bestyrelse og se vores vedtægter her.

 

 

 

Verdens fremskridt fortjener mere spalteplads

Verdens Bedste Nyheder handler ikke om at lukke øjnene for verdens problemer. Vi fokuserer på fremskridt, der giver håb, men vi fortæller også om de udfordringer, der danner baggrund. For eksempel handler historien om Saigaantilopen, der ikke længere er truet, også om problemer med krybskytteri, klimaforandringer og ødelagte levesteder. De nuancer skal vores læsere have med, fordi det er vigtigt for os at kvalificere stoffet for vores brugere. Vi fortæller hvad der sker, og lige så vigtigt, hvorfor det sker.  

Og så fortæller vi gerne om store, globale tendenser, for eksempel historien om at mødredødeligheden er faldet helt afsindigt på globalt plan. Og vi rapporterer lige så gerne om små, skalerbare cases, for eksempel at Canada har givet det oprindelige haidafolk ret til deres egne øer 

Det vigtigste er, at det er relevant, væsentlig og måske endda inspirerende viden. Vores ambition er altid at fortælle om konkrete løsninger med veldokumenteret potentiale, så vores læsere får et relevant supplement til den resterende mediedækning.  

Vi finder kilder på den anden side af kloden, vi graver os ned i flere års data og vi er grundige i vores research. Det arbejde koster selvfølgelig tid og penge, og med din støtte kan vi lave endnu mere – og udbrede den til endnu flere – kvalitetsjournalistik om de fremskridt og løsninger i verden, som fortjener at blive fortalt. 

Balance til nyhedstrætheden

Vores journalistiske mission er også at give danskerne lyst til at følge med i medierne. Hvis du nogle gange decideret undgår nyhederne, så er du langt fra alene. Fænomenet kaldes ”nyhedstræthed” (på engelsk ”news avoidance”), og det er en stigende tendens både i Danmark og i resten af verden. 

 Ifølge de seneste tal fra Reuters Institute undgår cirka 20 procent af danskerne med vilje nyhederne helt eller i perioder. For de unge danskere er det næsten hver tredje, der undgår nyhederne. Det er selvfølgelig et problem for medierne, men det er også et demokratisk problem. Gennem medierne får vi viden om politik og samfundet, som vi bruger til at forme både vores holdninger og handlinger.   

Når danskerne bliver spurgt, hvorfor de slukker for nyhederne er budskabet klart. Medierne tegner ifølge dem et billede af en verden, der er præget af krig og konflikt. De danske medier er generelt pålidelige og har et højt fagligt niveau. Alligevel kan der stadig være rum til forbedring og mere balance. 

Mere viden og håb til danskerne

”Hvis jeg er ved at gå i sort over alle de ulykker, der også er i verden, klikker jeg ind på verdensbedstenyheder.dk”, skriver overlæge og professor Bente Klarlund i en af sine seneste klummer i Politiken. 

Det er hun ikke ene om. Vi ved fra læserundersøgelser, at mange abonnerer på vores ugentlige nyhedsbrev, fordi den konstruktive journalistisk bidrager med viden, håb og er uundværligt midt i en strøm af nyheder fra aviser, tv m.m., der ofte fokuserer på sensationer, konflikter og problemer ,” som en af vores læsere formulerer det. 

Dét vil vi gerne give så mange danskere som muligt. Vores artikler er derfor også gratis, og det bliver de ved med at være. Men det er langt fra gratis at producere kvalitetsjournalistik. 

Vi gør os umage, og selv om du måske kun bruger fem-ti minutter på at læse eller lytte til en af vores artikler, så har netop dén artikel som regel taget flere dage for en af vores journalister at finde, researche, skrive og indtale.  

Derfor kan vi bruge hvert et bidrag – stort eller lille – til at nå endnu flere danskere med de vigtige historier om fremskridt, som de fortjener at kende. Kan du lide vores artikler? Så håber vi, at du vil hjælpe os med den mission. Og hvis du allerede har støttet os, så bare ét sidste ord for nu: TAK! 

 

Danskernes nyhedstræthed

Da DR for et par år siden undersøgte fænomenet, var den hyppigste årsag til bevidst at slukke for nyheder, at danskerne simpelthen blev udmattede af konstante negative nyheder. De var nyhedstrætte og for nogle udviklede der sig endda en decideret følelse af magtesløshed og et behov for at ”passe på sig selv.”

Samtidig efterlyste DR´s brugere i stigende grad relevans og håb i nyhedsdækningen.