11. september 2016

Ny regnskov spirer frem på Borneo

I kampen for at redde verdens sidste orangutanger genplanter en dansk organisation ødelagt regnskov. Det gavner både mennesker, aber og andre truede dyr.

Små orangutanger boltrer sig i rehabiliteringscenteret Nyaru Menteng, som Red Orangutangen driver tæt på Mawas-området Foto: Red Orangutangen

Små orangutanger boltrer sig i rehabiliteringscenteret Nyaru Menteng, som Red Orangutangen driver tæt på Mawas-området Foto: Red Orangutangen

Området Mawas på Borneo er på størrelse med Fyn, og stedets regnskov er hjemsted for tusindvis af sjældne dyrearter. Blandt andet orangutangen, der er kritisk truet, fordi store dele af dens naturlige levesteder i regnskoven er blevet ødelagt.
Den danske organisation Red Orangutangen er nu begyndt at genskabe den tabte regnskov i Mawas, træ for træ. Det sker i samarbejde med en indonesisk partner­organisation BOSF, der efter ti års arbejde fik området fredet i 2013.

Ved at genskabe den øde­lagte natur i samarbejde med lokalsamfundene skaber vi både jobs og sikrer, at de lokale fortsat kan leve af naturen

Jhanson Regalino, BOSF

Kan forhindre enorme brande

Et af de hårdeste slag mod skoven skete i halvfemserne, hvor den indonesiske regering begyndte at fælde regnskoven i Mawas for at lave rismarker.

Projektet slog fejl og blev opgivet, men ødelæggelserne står tilbage: 20 procent af skoven i området gik tabt.

For at genoprette skaderne på skoven er første skridt at blokere de store drænings­kanaler, som ris-projektet gravede, og som stadig leder vand væk fra området. Jordbunden under skoven er tørvemose, og uden vandet tørrer mosen ud. Dyr og planter forsvinder, og den tørre skov bliver let bytte for enorme skovbrande, der forurener luften i store dele af Asien og udleder kolossale mængder CO2. Derfor har det dansk-indonesiske skovprojekt blokeret 25 udvalgte dræningskanaler siden slut­ningen af 2015, og det har indtil videre genoprettet det naturlige vandspejl i et område på 5.000 hektar.

Levende skatkammer

Projektet har samtidig udplantet de første 11.000 træstiklinger som om 20 år skal blive til ny regnskov, hvor orangutangerne og andre dyr igen kan leve og finde føde. Tre nærliggende landsbyer har oprettet plante­skoler, hvor de lokale finder og dyrker frø fra den del af skoven, der overlevede fældningen. Over halvdelen af de små spirer er forskellige frugttræer, der skal give mad til skovens dyr, men der er også træer som giver ibenholt, latex og kostbare ingredienser til røgelse og dyre parfumer.
“Ved at genskabe den øde­lagte natur i samarbejde med lokalsamfundene skaber vi både jobs og sikrer, at de lokale fortsat kan leve af naturen,” siger Jhanson Regalino. Han er vokset op i området og er i dag Program Manager for Mawas i BOSF.
Ambitionen for Red Orangutangen er på sigt at genskabe hele den del af regnskoven, der gik tabt i det fejlslagne ris-projekt.