31. oktober 2016

Nye regler mod ulovligt tømmer bærer frugt

Indonesien bliver nu det første land i verden, som lever op til EU´s nye regler for lovligt skovbrug.

Fisker i Gede Pangrango i Indonesien. FOTO: CCBY Ricky Martin, Center for International Forestry Research

Fisker i Gede Pangrango i Indonesien. FOTO: CCBY Ricky Martin, Center for International Forestry Research

Indonesien har opnået certifikat på, at landet lever op til EU´s regler for bæredygtig produktion og eksport af træ fra landets tropiske skove.

EU har i en årrække samarbejdet med Indonesien for at sikre troværdige systemer for en bæredygtig handel med tropisk tømmer. Det har ført til en mere bæredygtig skovforvaltning, mindre ulovlig skovhugst og en styrkelse af lokalsamfundenes livsgrundlag og rettigheder, viser en ny undersøgelse fra det hollandske universitetscenter Access Europe.

Lovligt tømmer

  • I forlængelse af EU´s regler om import af tropisk træ, har EU indgået partnerskabsaftaler med foreløbigt seks lande i Afrika og Asien, der skal hjælpe landene til at leve op til EU´s nye krav og opnå det såkaldte FLEGT-certifikat.
  • EU forhandler i øjeblikket med ni øvrige lande om lignende partnerskaber. Tilsammen står de 15 lande for mere end 80 procent af det tømmer, som importeres til EU.

Kilde: FAO, EC og Verdensbanken

“Det viser, at når EU står sammen og laver et ordentligt regelsæt, så har det en positiv effekt. I Indonesien har det blandt andet medført, at lokalsamfund og civile organisationer har fået en større indflydelse på en bedre forvaltning af skovene,” fortæller Nora Skjernaa Hansen, som er skovpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening

I Indonesien faldt andelen af ulovligt tømmer i den hjemlige produktion fra 60 procent til 40 procent mellem 2010 og 2013, og det nye FLEGT-certifikat betyder, at al tømmer, som eksporteres ud af landet, bliver uvildigt kontrolleret og kan spores tilbage gennem produktionskæden.

Indonesien er den tredjestørste eksportør af tømmer til EU efter Cameroun og Malaysia, der også begge samarbejder med EU om at opfylde kravene til bæredygtig handel med tropisk træ.

Ulovlig skovhugst har ødelæggende følger for miljø, dyreliv og befolkninger verden rundt.

Verdensbanken anslår, at regeringer går glip af mellem 10 og 15 milliarder dollars i indtægter årligt, som følge af ulovlig skovhugst.