08. november 2020

Slut med syreregn: Verdens luft er mere svovlfri

Nu kan vi trække vejret lidt lettere. Mængden af et giftigt stof i jordens atmosfære er faldet.

Nye træer vokser frem efter skadevirkningerne af syreregn. Great Smoky Mountains, USA. Foto: CCBY You are being watched

Nye træer vokser frem efter skadevirkningerne af syreregn. Great Smoky Mountains, USA. Foto: CCBY You are being watched

Der er i dag så meget fokus på klimaforandringer og CO2, at man hurtigt kan glemme, at der også findes andre former for luftforurening. De færreste tænker nok over, at de hver dag indånder luft, hvor der er lidt svovldioxid iblandet.

Normalt kan det kan hverken ses, lugtes eller smages i den luft, vi indånder. Men stoffet er giftigt, hvis man får for meget af det, og det kan øge risikoen for en række alvorlige sygdomme. Heriblandt hjertesygdomme, astma og lungekræft.

Heldigvis er luften er blevet meget renere de fleste steder i verden, når det kommer til svovldioxid. Alene sidste år faldt de menneskeskabte udledninger af svovl med seks procent.

Det viser en ny rapport fra Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) og den indiske afdeling af Greenpeace. Rapporten kigger nærmere på målinger af jordens atmosfære fra den amerikanske rumfartsorganisation NASA.

Rapporten viser også, at udledninger faldt i hvert af de tre lande, der står for hovedparten af udledningerne: Indien, Rusland og Kina.

Skyldes især mindre kulforbrug

I Indien faldt udledningerne for første gang i fire år, fordi landet nu er begyndt at skrue ned for kulforbruget. Det har stor betydning, fordi afbrænding af fossile brændstoffer som kul og olie er den største enkelte kilde til svovldioxid i atmosfæren.

Også bedre luft i Danmark

Siden 1982 er luftkvaliteten i Danmark blevet overvåget gennem et landsdækkende måleprogram, der holder øje med stoffer som nitrogendioxid, svovldioxid, bly, benzen, kulilte og ozon samt visse tungmetaller.

Resultaterne viser, at de fleste former for luftforurening er faldende. Det kan også ses på, at antallet af for tidlige dødsfald i Danmark på grund af luftforurening er faldet med cirka 38 procent siden 1990, skriver Sundhedsstyrelsen.

Alligevel er luftforurening stadig et problem, der hvert år koster omkring 4200 for tidlige dødsfald herhjemme. Det er et grænseoverskridende problem, for omkring 3000 af de danske dødsfald skyldes luftforurening, der blæser ind over landet fra kilder i udlandet. Omvendt vurderer myndighederne at forurening fra Danmark forårsager omkring 1200 dødsfald i andre lande.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

I Kina faldt udledningerne kun med fem procent sidste år, men det begrænsede fald kommer efter flere år med meget store nedskæringer i svovlforureningen. Siden de kinesiske udledninger toppede i 2011, er de faldet med 87 procent.

Det skyldes skrappere udledningsstandarder og at flere kinesiske kulkraftværker har fået installeret filtre, der kan rense svovlet ud af røgen, skriver CREA.

Generelt er udledningen af svovl faldet meget siden 1980. Dengang var indholdet af svovl i luften så højt i Europa, at det begyndte at medføre syreregn, der ødelagde skove og søer og endda gjorde skader på bygninger.

Men siden begyndelsen af firserne begyndte udledningerne at falde, i takt med, at der blev installeret røgrensningsfiltre på mange af skorstenene.

Ifølge Niels Bohr-Instituttet kan man endda se forandringen i boreprøver fra den grønlandske indlandsis, hvor niveauet af svovl i isen i dag igen er tæt på niveauet, fra tiden før vi begyndte at brænde kul og olie af.