Verdensmålene – Global Goals

2015 var på mange måder Verdens Vigtigste År. Det var nemlig året, hvor verdens ledere blev enige om en række nye og ekstremt ambitiøse mål for fremtiden: De såkaldte Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (ofte bare kaldet Verdensmålene, eller Global Goals).

De 17 Verdensmål er samlet set den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie. Deres i alt 169 delmål handler om at løse mange af verdens største problemer.

Blandt andet skal vi udrydde fattigdom og sult, sikre øget global lighed og opnå en bæredygtig verdensøkonomi. Det er planen, at Verdensmålene skal være opfyldt i 2030.

De nye mål vil – ligesom deres forgængere, 2015 Målene – få betydning for milliarder af mennesker. Denne gang skal problemerne med sult, fattigdom og sygdomme ikke kun nedbringes, men i mange tilfælde helt løses.

Hvor de tidligere mål mest omhandlede udviklingslandene, vil de nye Verdensmål betyde, at alle lande i verden skal påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere bæredygtigt.

Du kan læse om målene på den officielle hjemmeside for Verdensmålene.

Klik på hvert mål herunder for at læse mere

Flag hejses for Verdensmålene

Kronprinsesse Mary hejser flaget, som repræsenterer mål 5: Ligestilling mellem Kønnene. Foto: Ulrik Jantzen

Foto: Ulrik Jantzen

I september 2015 i hjertet af København hejste Kronprinsesse Mary et flag for mål 5: Ligestilling mellem Kønnene. Efterfølgende er flag blevet hejst verden over – ét for hvert mål. Se galleriet her.

Verdensmaal_Ikon1_dk_225Afskaffe alle former for fattigdom i verden.

Verdensmaal_Ikon2_dk_225Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug.

Verdensmaal_Ikon3_dk_225Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Verdensmaal_Ikon4_dk_225Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Verdensmaal_Ikon5_dk_225Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Verdensmaal_Ikon6_dk_225Sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Verdensmaal_Ikon7_dk_225Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Verdensmaal_Ikon8_dk_225Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Verdensmaal_Ikon9_dk_225Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Verdensmaal_Ikon10_dk_225Reducere ulighed i og mellem lande.

Verdensmaal_Ikon11_dk_225Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Verdensmaal_Ikon12_dk_225Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Verdensmaal_Ikon13_dk_225Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Verdensmaal_Ikon14_dk_225Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Verdensmaal_Ikon15_dk_225Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Verdensmaal_Ikon16_dk_225Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Verdensmaal_Ikon17_dk_225Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

PrintLæs mere på www.globalgoals.org.