08. juli 2019

Amerikansk kul på vej ud

Bæredygtig strøm har for første gang overhalet kul i USA, og kulkraftværker lukker på stribe.

Kulkraftværk i Minnesota. CCBY Tony Webster

Kulkraftværk i Minnesota. CCBY Tony Webster

I april måned i år producerede USA for første gang mere elektricitet fra vedvarende energikilder end fra kul. Det viser helt nye tal fra EIA, den amerikanske myndighed for energiinformation. I april stod vedvarende energikilder som solceller og vind- og vandkraft for 23 procent af strømproduktionen, mens kul genererede 20 procent at den amerikanske strøm.

USA har i lang tid gået mod billigere naturgas på bekostning af kul. Naturgas er en sort energikilde, der dog udleder mindre drivhusgas end kul. Samtidig er bæredygtig strøm fordoblet i USA siden 2008, især på grund af vækst i sol- og vindenergi, der bliver billigere og billigere.

April var også en blæsende måned, hvor de amerikanske vindmøller drejede ekstra hurtigt, så kul kan godt springe kortvarigt foran vedvarende energi igen.

Kulkraftværker lukker

Men alt tyder på, at kul går en sort fremtid i møde

Siden 2010 er 289 kulkraftværker lukket i USA, viser tal for miljøorganisationen The Sierra Club. Det svarer til 40 procent af kulkraftkapaciteten.

“Vi er vidner til, at folk løber mod udgangen fra kulindustrien og det, der er knyttet til den, fordi der ikke er økonomi i det,” siger Jonathan Levenshus fra The Sierra Club til det internationale nyhedsagentur AFP.

Bare siden præsident Trump indtrådte i januar 2017, er 50 kulkraftværker lukket, selvom præsidenten netop nu fjerner en regulering af kulkraftværker og siger, at han ”elsker kul”. Kun ét nyt kulfyret kraftværk er åbnet i hans regeringsperiode. Alt i alt var kulforbruget i 2018 det laveste i 39 år, siger EIA.