14. juni 2020

Bæredygtig brint kan forvandle stål fra gråt til grønt

Stål bliver brugt i biler, bygninger og industri, og stålproduktion udleder enorme mængder drivhusgasser. Nu begynder arbejdet med at gøre stålet bæredygtigt.

Det udleder næsten to tons CO2 at producere et ton stål, men virksomheder og myndigheder arbejder på at lave bæredygtigt stål. Foto: Lucien Schilling CCBY

Det udleder næsten to tons CO2 at producere et ton stål, men virksomheder og myndigheder arbejder på at lave bæredygtigt stål. Foto: Lucien Schilling CCBY

Sværindustri som stålproduktion er en sten i skoen for den grønne omstilling. Temperaturerne, der skal bruges til stålproduktion, er så høje, at der bliver brændt store mængder kul af, der også driver den kemiske proces – som i sig selv også udleder CO2 – der forvandler jernmalm til råjern, inden det bliver forædlet til stål.

En række projekter i flere forskellige lande arbejder i øjeblikket at gøre den voldsomt klimabelastende stålproduktion grøn. Energivirksomheder, stålproducenter og myndigheder sætter forsøg med brint i søen, der på sigt kan skære i stålproduktionens udledninger. Det tyder på, at vi kan knække en af de helt store nødder, når det handler om den bæredygtige omlægning af samfundet, for verdens store sult efter stål skubber på klimakrisen.

Stål er nemlig en vigtig råvare. Det bliver brugt i enorme mængder til fx bilproduktion og byggeri, og sidste år blev der produceret mere end 1,8 milliarder tons stål på verdensplan, og behovet er stigende. For hvert ton stål bliver der udledt næsten to tons CO2, og i alt står stålproduktion for 7-9 procent af alle udledningerne fra afbrændingen af fossile brændstoffer i verden.

Forsøgene er i gang

Det er derfor, at virksomheder og myndigheder i flere lande prøver at finde ud af en måde at skære kullet ud af stålproduktionen. Flere steder begynder der at komme gode resultater med brint, der ikke udleder drivhusgasser, hverken når det brændes eller indgå i den kemiske proces, når malm bliver til råjern.

I Sverige har en stålproducent, en jernmalmsproducent og en energivirksomhed samarbejdet i fire år for at lave CO2-neutralt stål med brint. Siden 2018 har de bygget på et pilotanlæg i Luleå, og de planlægger at kunne sælge grønt stål fra 2026. I det vestlige Tyskland begyndte stålgiganten Thyssenkrupp sidste år at forsøge sig med brint. I november sprøjtede de for første gang brint ind i en højovn fra en enkelt dyse ud af 28, der ellers puster kulstøv ind i ovnen. Forsøget var en succes, og Thyssenkrupp arbejder nu på at bruge brint i alle 28 dyser. Virksomheden regner med at have mindst tre højovne omlagt til brint indenfor blot tre år. Der er også projekter undervejs andre steder i Tyskland samt Norge og Østrig.

Processen med brint virker, men udfordringen er først og fremmest at udbygge fabrikker og infrastruktur, og det kommer til at tage mindst 10-15 år, før stål produceret med brint kan rulles ud på industrielt niveau. Samtidig skal brinten selv være produceret bæredygtigt, hvis metoden skal batte i den grønne omstilling. Det meste brint bliver produceret fra naturgas og andre fossile kilder, men det kan også laves bæredygtigt fra fx biomasse eller elektrolyse af vand med grøn energi, og energivirksomheder samarbejder allerede med stålproducenter om at levere bæredygtig brint til deres forsøg.