26. september 2021

I Norge er ni ud af ti nye biler nu elektriske

På kun få år er bilsalget i Norge vendt på hovedet. Så sent som i 2010 blev der nærmest ikke solgt nogen elbiler, men nu har de overtaget næsten hele markedet.

Foto: Hendrik Morkel - Unsplash

Når en nordmand i dag sætter sig ind i sin nye bil og drejer startnøglen, hører han sjældent støjen fra en forurenende motor, der brænder benzin eller diesel. I dag er ni ud af ti nye solgte biler i Norge enten helt elektriske eller hybridbiler. De gammeldags fossilbiler står nu kun for 10 procent af salget. Det viser tal fra den norske organisation Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), der kan sammenlignes med danske FDM.

En del af salget er dog såkaldte hybridbiler, der kører på en blanding af el og brændstof. Hybridbilerne står for 30 procent af de nye biler. De er ikke altid særligt grønne, fordi de ofte kører på benzin eller diesel en del af tiden. De rent elektriske køretøjer udgør dog stadig 60 procent af salget i 2021 indtil videre. For august måned lå andelen af solgte rene elbiler endda endnu højere – på knapt 72 procent.

”Registreringstakten på nye personbiler er klar og tydelig. Folk vil have elektriske biler, og det skal gerne være SUV-er eller andre typer, som opfylder folks krav til plads, udstyr, rækkevidde og pris. Mange af de nye elbiler opfylder disse krav, og de kommer i stadig større antal,” siger direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Grønt foregangsland med sort samvittighed

Norges klimamål er 40-45% reduktion i 2030 ift. 1990 og allerede fra 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nuludslipskøretøjer.

For at nå målene har den norske regering valgt guleroden frem for pisken: Elbiler er fritaget for registreringsafgift og moms, hvilket betyder, at en ny Tesla ligger på cirka samme pris som en ny Audi eller Mercedes. Samtidig får elbiler lov at parkere gratis visse steder, og er fritaget for vejskat, kan sejle gratis med nogle færger, og elbilerne har endda lov til at bruge busbanen.

Norge har omkring 17.100 ladestandere til elbiler rundt omkring i landet, og ifølge den norske regering kommer 98 procent af landets elektricitet fra vedvarende energikilder, med vandkraft som den helt store arbejdshest.

Det er ikke helt billigt for Norge at støtte elbiler så kraftigt. Hvert år koster det den norske stat over 19 milliarder norske kroner i tabte afgifter, men det bringer næppe landet til tiggerstaven lige foreløbig. Norge har nemlig en statslig pengetank på 12.000 milliarder kroner, der kommer fra mange års salg af olie. Et salg, landet har fået kritik for at ville fortsætte trods de grønne ambitioner på transportområdet.

Der er grundlæggende to slags hybridbiler: Nogle af dem har kun et meget lille batteri, der opfanger energi, når der bremses. De kan ikke oplades med en stikkontakt. Omvendt kan de såkaldte plug-in-hybridbiler oplades og køre på el, men har også en motor, der kan køre på benzin eller diesel. Hvor grøn en plug-in-hybridbil er, afhænger altså af, hvor meget bilejeren vælger at køre på el. I Norge står hybridbilerne nu for 30 procent af salget, og heraf er 23 procent plug-in-hybrider.

98 procent

af elektriciteten i Norge kommer fra vedvarende energi - langt det meste er vandkraft.