27. juni 2021

Luftet ud: Usynlig dræber er ved at fordufte

Luftforurening er faldet på verdensplan de sidste årtier, og flere lande kæmper for renere luft.

Luftforureningen er faldet, men er forsat et problem verden over. Som i flere storbyer har Shanghai stadig problemer med at nedbringe deres luftforurening. Foto: Lauge Eilsøe-Madsen

Man hører igen og igen, at fossile brændstoffer skal stoppes for at nedbringe CO2-udledningen og bremse klimaforandringerne. Men faktisk er det også livsnødvendigt for den luft, vi mennesker indånder.

”Inden for de sidste årtier er luftforureningen dalet verden over. I 1970’erne gjorde Europa og USA brændstofferne renere, blandt andet ved at fjerne svovl fra brændstof og installere katalysatorer på biler. Det mindskede luftforureningen og forbedrede luftkvaliteten,” fortæller Teis Nørgaard Mikkelsen, der er Lektor Danmarks Tekniske Universitet, DTU, på Institut for Miljø.

En række forskere fra Harvard og andre universiteter har med nye videnskabelige metoder vist, at forurening fra fossile brændstoffer, ved afbrænding af olie og kul på kraftværker og diesel og benzin til transport, var skyld i over otte millioner dødsfald verden over i 2018. Det svarer til hver femte dødsfald i verden.

Til sammenligning vurderer Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at COVID-19 har forårsaget cirka fire millioner dødsfald på verdensplan siden januar 2020.

Luftforurening er altså stadig et stort problem på hele kloden. Alene i Danmark er luftforureningssygdomme skyld i 4600 dødsfald om året og koster cirka 80 milliarder kroner i sundhedsudgifter, altså omkring fire procent af Danmarks bruttonationalprodukt, fortæller Teis Nørgaard Mikkelsen.

Luftforurening dræber ikke med det samme, men fører til tidligere død på grund af sygdom, som for eksempel hjertekarsygdomme. Ifølge Teis Nørgaard Mikkelsen mister folk, der udsættes for luftforurening, i gennemsnit 10,8 år af deres liv.

Kina har skærpet sine krav til landets luftkvalitet, og det reducerede udledningen af fossile brændstoffer så meget fra 2012 til 2018, at luftforureningsdødsfald i Kina faldt fra næsten 4 millioner til 2,4 millioner.

Inden for de sidste årtier er luftforureningen dalet verden over

Teis Nørgaard Mikkelsen, Lektor Danmarks Tekniske Universitet, DTU, på Institut for Miljø.

Hong Kong på en klar dag. Foto: Lauge Eilsøe-Madsen

På vej mod en renere luft

Der er altså rigtig meget at vinde ved at skrue ned for fossile brændstoffer – og heldigvis er flere lande trukket i arbejdstøjet.

Kina har skærpet sine krav til landets luftkvalitet, og det reducerede udledningen af fossile brændstoffer så meget fra 2012 til 2018, at luftforureningsdødsfald i Kina faldt fra næsten 4 millioner til 2,4 millioner. Over halvdelen af verdens luftforureningsdødsfald på grund af fossile brændstoffer finder dog stadig sted i Kina og Indien.

Også Storbritanniens regering har endelig besluttet at gøre noget ved landets luftforurening, der i 2019 var højere end tilladt i tre ud af fire områder på tværs af landet. Efter pres fra EU, og efter at den internationale miljøorganisation ClientEarth vandt tre retssager i træk mod regeringen, indførte Storbritannien miljøzoner, såkaldt clean air zones.

Indtil videre har fire britiske byer indført miljøzoner med regler for, hvor meget biler må forurene, og flere byer går samme vej i den nærmeste fremtid. Ifølge Teis Nørgaard Mikkelsen er det en meget effektiv metode:

”Sådanne zoner er effektive til at skubbe i den rigtige retning. Det forbedrer luftkvaliteten lokalt, så folk får en renere luft og bliver mindre syge, og de får måske også folk til at købe et renere køretøj tidligere”. Ifølge den britiske regerings egne undersøgelser er miljøzonerne den hurtigste måde at reducere luftforurening i byer.

Selvom der er lang vej endnu og hårdt arbejde, er der også lys at spotte:

”Det går den rigtige vej, at EU langsomt skruer ned for, hvor meget landene må forurene. Samtidig er det virkelig positivt, at kampen mod klimaforandringerne betyder mere vedvarende energi – det går hånd i hånd med at nedbringe luftforureningen, dog undtaget biomasse-afbrænding,” siger Teis Nørgaard Mikkelsen.

Det går den rigtige vej, at EU langsomt skruer ned for, hvor meget landene må forurene. Samtidig er det virkelig positivt, at kampen mod klimaforandringerne betyder mere vedvarende energi – det går hånd i hånd med at nedbringe luftforureningen, dog undtaget biomasse-afbrænding

Teis Nørgaard Mikkelsen, Lektor Danmarks Tekniske Universitet, DTU, på Institut for Miljø.

Nyere forskning viser, hvor skadelig luftforurening er

Den nye forskning benytter meget mere stringente metoder og har derfor kunne bevise, at fossile brændstoffer forårsager langt mere skade end tidligere anslået.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO estimerer, at syv millioner mennesker på verdensplan årligt dør som følge af alle former for luftforurening. Her tæller fossile brændstoffer, inklusive biomasse afbrænding, ’kun’ for 4,2 millioner dødsfald, og indendørs luftforurening, for eksempel fra hvis folk laver mad over bål eller komfurer med forurenende brændstoffer, koster 3,8 millioner menneskeliv om året. De nye tal er altså væsentlig højere, og viser i særlig grad, hvor skadelig luftforurening er.

Lige som mange andre storbyer verden over har Shanghai også problemer med luftforurening. Foto: Lauge Eilsøe-Madsen