23. oktober 2022

Sol og vind dækker verdens stigende sult efter strøm

Verdens efterspørgsel på strøm stiger år for år. Men i første halvdel af 2022 blev den stigende efterspørgsel dækket af grøn produceret strøm, som sparede verden for 230 millioner tons CO2.

Den stigende globale efterspørgsel på strøm, blev i første halvdel af 2022 dækket af vedvarende energi. Foto: Thomas Richter, Unsplash

Den stigende globale efterspørgsel på strøm, blev i første halvdel af 2022 dækket af vedvarende energi. Foto: Thomas Richter, Unsplash

Det globale behov for strøm er vokset med fire procent siden 2021, men i første halvdel af 2022 er det lykkedes at dække stigningen i elforbruget med grøn strøm.

”Det første skridt for at ændre den dyre og forurenende brug af fossile brændstoffer er at bygge nok bæredygtig grøn energi til at imødekomme verdens voksende behov for elektricitet,” siger Malgorzata Motyka, senior analytiker hos den grønne tænketank Ember.

Og det arbejde er i fuld gang, for verden har ikke udledt de 230 millioner tons CO2 i første halvdel af 2022, som  stigningen i efterspørgslen svarer til. Med andre ord har verden sparret fem gange Danmarks årlige udledning, fordi der er kommet flere solceller og vindmøller. Det fremgår af en rapport fra Ember, der analyserer data fra 75 lande, der udgør 90 procent af det globale elforbrug.

I alt genererede vedvarende energi 28 procent af den globale elektricitet i første halvår af 2022.

Krig og klima

Men på trods af det gode resultat fra første halvdel af året steg forbruget af fossile brændstoffer indenfor strømsektoren i juli og august med 1,7 procent.

Det skyldes blandt andet tørke, der satte Kinas vandværker i stå og Ruslands krig mod Ukraine, der gør, at flere lande holder deres kulkraftværker kørende for at undgå at bruge russisk gas. Derfor anslår rapporten, at forbruget af kul alligevel kan nå et rekordhøjt niveau i år indenfor produktion af strøm.

Men udbygningen af grønne løsninger med vindmøller og solceller skrider hastigt frem og går meget hurtigere end forventet.

”Vi har en løsning: vind og sol er naturligt og billigt, og de nedsætter hurtigt både prisen og CO2 udledninger,” siger Malgorzata Motyka.

Embers Halvårsrapport

Ember er en global tænketank for grøn energi og klima.

Vi har en løsning

Malgorzata Motyka, tænketanken Ember