12. december 2021

Spil kan sætte gang i cykler og fut i gåben

Konkurrence og udsigt til præmier får flere englændere til at droppe bilen til fordel for at cykle eller gå.

Et nyt studie har vist, at konkurrencer og udsigt til præmier kan få folk til at blive mere aktive. Foto: iStock.

Et nyt studie har vist, at konkurrencer og udsigt til præmier kan få folk til at blive mere aktive. Foto: iStock.

Muligheden for at score point, få en god placering på en rangtavle eller vinde præmier kan få folk til at droppe bilen og i stedet cykle, gå eller finde andre aktive transportformer. Det har et nyt studie vist.

Projektet hed Beat the Street, og gik ud på at gøre folks daglige transport til et spil, hvor de kunne score point ved at være fysisk aktive. I seks uger over efteråret i 2019 blev bydelen Hounslow i Vestlondon udstyret med forskellige spilelementer, og det havde en betydelig effekt folks aktivitetsniveau.

”Studiet viser, at der er et potentiale i at anvende spil og digitalisering til at skabe en hensigtsmæssig adfærd. Det er derfor værd at kigge mere på, hvordan spilelementer kan være med til at motivere folk til at bevæge sig mere,” mener Christina Bjørk Petersen, der er lektor på Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet og forsker i fysisk aktivitet.

Belønning motiverer

Rundt omkring i bydelen blev der sat 161 scannere op, og hver gang en deltager passerede en scanner, kunne de registrere sig med et kort og modtage point. I alt deltog over 28.000 personer i projektet, enten alene eller på hold. I slutningen af projektet blev dem med den højeste score belønnet med præmier.

”Ved at bruge elementer fra spil, får folk en ydre motivation i form af belønning, som så motiverer folk til at arbejde mere for at opnå næste belønning,” forklarer Christina Bjørk Petersen.

Studiets resultater viste tydeligt, at folk blev mere fysiske aktive i de seks uger. Antallet af personer, som kun var aktive i 30 minutter om ugen faldt med syv procent – fra en fjerdedel til 18 procent. Samtidig steg andelen af deltagerne, som fulgte Verdenssundhedsorganisationens anbefaling om at være aktive i over 150 minutter om ugen, fra 62 procent til tre fjerdedele af de adspurgte.

At det netop reducerede de inaktive med syv procent, ser Christina Bjørk Petersen som noget virkelig positivt:

”Hvis man er meget lidt fysisk aktiv, vil selv en lille øgning af fysisk aktivitet have en stor sundhedseffekt – altså en forbedring på både det fysiske og mentale helbred og således også en mindre risiko for sygdom,” fortæller hun og forsætter: ”Men den største sundhedsmæssige gevinst, fås ved at være fysisk aktiv regelmæssigt. Jo mere fysisk aktiv man er, des flere helbredsmæssige gevinster opnår man”.

For at projekter som Beat the Street kan føre til ændring på den lange bane, er det dog nødvendigt at få en indre motivation for at være mere aktiv, når man ikke længere får en belønning, mener Christina Bjørk Petersen – og det handler især om vaner:

”Ens bevægelsesvaner som barn følger i høj grad med ind i ens voksne liv. Derfor tror jeg, at der er et stort potentiale i at bruge elementer fra spil til at få inkorporeret mere bevægelse i børn og unges hverdag og få skabt nogle gode aktive vaner hos dem så tidligt som muligt”.

Dropper biler

Ligesom mange andre steder på kloden er englænderne utroligt glade for deres biler. På tværs af Storbritannien tager 68 procent typisk bilen på arbejde. Kun 37 procent af englændere over 16 år tager cyklen, går eller vælger en anden aktiv rejseform mindst to gange om måneden, når de skal fra et sted til et andet.

Over halvdelen af registreringerne på scannerne skete i tidsrummet, hvor folk rejste til og fra arbejde og skole. Og det kunne ses i en ændring i biltrafikken. Med trafikkamera kunne forskerne nemlig konkludere, at antallet af biler og varevogne i morgentrafikken var faldet med 53 procent, lige som der i pendletiden om eftermiddagen var en tredjedel færre biler end inden forsøget.

Muligheden for at score point, få en god placering på en rangtavle eller vinde præmier kan få folk til at droppe bilen og i stedet cykle, gå eller finde andre aktive transportformer.

Ved at bruge elementer fra spil, får folk en ydre motivation i form af belønning, som så motiverer folk til at arbejde mere for at opnå næste belønning

Christina Bjørk Petersen, lektor på Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet

Ens bevægelsesvaner som barn følger i høj grad med ind i ens voksne liv. Derfor tror jeg, at der er et stort potentiale i at bruge elementer fra spil til at få inkorporeret mere bevægelse i børn og unges hverdag og få skabt nogle gode aktive vaner hos dem så tidligt som muligt.

Christina Bjørk Petersen, lektor på Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet