05. december 2021

London har fået nok af lort – nu bygger de en ”Super-kloak”

Ny kloaktunnel skal standse spildevand fra at ryge i Themsen til gavn for mennesker, dyr og natur.

Der bygges lige nu en ny "super-kloak" for at standse en del af det spildevand, der løber ud i Themsen. Foto:  Henry Be on Unsplash

Der bygges lige nu en ny "super-kloak" for at standse en del af det spildevand, der løber ud i Themsen. Foto: Henry Be on Unsplash

London er i fuld gang med at bygge en 25 kilometer lang kloaktunnel, også kaldet ”super-kloak”. For det kloaksystem, der eksisterer nu, er beregnet til maksimalt fire millioner mennesker. Det kan lyde af meget, men der bor cirka ni millioner mennesker i London i 2021.

Derfor kan bare et par enkelte dråber regn, få det hele til at flyde over, og i en by, der er kendt for altid at regne, går regnestykket bare ikke op. Londons nuværende kloaksystem er mere end 150 år gammelt. Det løber over omkring 60 gange om året og sender op til 55 millioner ton ikke-renset spildevand ud i floden Themsen, der snor sig gennem hjertet af London. Det skader biodiversiteten, drikkevandet og miljøet.

Ifølge fagbladet Ingeniøren skal tunnelen og en anden nyanlagt kloak dels forsinke spildevandet, dels transportere det til et udvidet rensningsanlæg i det østlige London og væk fra Themsen.

Lige nu er både regnvand og spildevand nemlig samlet ét sted, og med klimaforandringerne kommer der kun mere regn. Derfor skal det gå stærkt med at bygge ”super-kloakken”, der formodes at kunne standse mere end 94 procent af det spildevand, der løber ud i floden hvert år. Det vil give Themsen et sundere vandmiljø og flodens dyr en større chance for at overleve og trives.

Det vilde liv i floden

En ny undersøgelse af miljø- og dyrevelfærdsorganisationen Zoological Society Of London (ZSL) viser, at der faktisk er grund til at tænke på dyrene i Themsen. Store dele af floden blev i 1957 erklæret biologisk død, men det ser anderledes ud i dag.

I dag findes der søheste og 115 arter af fisk i floden. De mange fisk tiltrækker fugle, og det årlige gennemsnit af vadefugle er mere end fordoblet på 30 år. Der findes også to sælarter i området, gråsæl og spættet sæl, der begge har oplevet en markant stigning på flere hundrede individer siden 2013.

”Sæler er, som toppen af fødekæden, en fantastisk indikator på flodens tilstand,” fortæller bevaringsbiolog Thea Cos til nyhedsmediet BBC og fortsætter:

”Folk tror at Themsen er død, fordi vandet er brunt, men den er fyldt med liv. Vandkvaliteten har forbedret sig så meget”.

Rapporten viser dog, at der er meget arbejde endnu. Klimaforandringerne gør vandet i floden varmere, og der er alt for meget plastik og mikroplast, der dræber dyrene. Der er ikke mindst spildevandet, som ødelægger vandkvaliteten, fordi den øger nitratkoncentrationen.

Men der er kommet flere beskyttede og genopbyggede naturområder langs og i floden. Det er ikke kun godt for dyrene, men naturområderne fungerer også som CO2-støvsugere og beskytter mod ekstreme vejrfænomener.

Københavns havn var også tidligere forurenet pga. udledning fra fabrikker og industri. Der var kloakvand fra husene, der blev ledt direkte ud i havet. Nu er fabrikkerne lukket eller flyttet væk fra havnen. Og alt spildevandet fra byen bliver i dag ledt til rensningsanlæg hvor det renses, inden det ledes ud i havet.

Læs mere her

2/3 af Londons drikkevand

kommer fra Themsen. Det brune vand bliver filtreret og renset, og så er det klar til at blive drukket af Londons beboere.
Læs mere her

346 km lang

Themsen er den længste flod i England og er hele 346 km lang. Det er desuden en af de reneste floder i verden, der løber gennem en by.
Læs mere her