19. februar 2018

Teknologi bag bitcoins skal give bedre tunfangst

Ny teknologi skal hjælpe med at standse overfiskeri af tunfisk ved at følge hver fisk, fra den bider på krogen og til den ender på middagsbordet.

CCBY kygp

CCBY kygp

Du er måske ved at være træt af at høre om bitcoins, men nu viser det sig, at teknologien bag den virtuelle valuta også kan bruges til at skabe en helt anden og nok mere nyttig form for værdi.

Den kan nemlig bruges til at spore tunfisk, lige fra de bliver fanget og til de ender i supermarkedet. Det kan blive nyttigt redskab til at bekæmpe ulovligt fiskeri, og på den måde være med til at beskytte tunfisken, der er under pres på grund af overfiskeri.

Følger hver fisk

Et pilotprojekt fra Verdensnaturfonden er netop sat i søen blandt tunfiskere i Stillehavet. Projektet vil sætte en lillebitte radiosender på hver fanget tunfisk, som så automatisk sender information om fangsttidspunkt og -sted til en modtager ombord på båden og på fiskefabrikken.

”Det her handler om at hjælpe folk til at forstå, hvor deres mad kommer fra,” siger Livia Esterhazy, der er leder af WWF New Zealand, der er med i projektet.

Oplysningerne om hver fisk bliver registreret i et system, der bygger på teknologien Blockchain, der også ligger bag bitcoins. Blockchain er kort fortalt en slags fælles online liste over oplysninger, som en masse brugere har fuld adgang til at se, men hvor ingen af brugerne selv har adgang til at ændre eller slette.

Skal standse ‘slavefiskere’

Oversat til tunfiskens verden betyder det, at hver fisk vil få en lille mærkat med en kode, som kan scannes, for eksempel med en mobiltelefon. Oplysningerne om denne enkelte tunfisk vil så komme frem. Det fortæller dig ikke bare, om fisken er frisk, men også om den er lovligt fanget.

Tunfiskeindustrien har længe kæmpet med ulovligt og ureguleret fiskeri, der ikke bare ødelægger miljøet, men også medfører dårlige – nogle gange direkte slavelignende – arbejdsforhold på tunbådene. Det er tanken, at den nye måde at registrere fangsten på kan hjælpe med at gøre op med dette ved at sikre gennemsigtigheden og gøre det muligt at regulere industrien.