03. oktober 2021

Grønne korridorer frisker luften op i tropisk storby

Colombias andenstørste by har plantet et netværk af grønne stier langs veje og kanaler. Det har frisket luften op og giver naturlig køleeffekt mod klimaforandringerne.

Foto: Hispanolistic

Byen Medellín er med sine næsten fire millioner indbyggere Colombias andenstørste by. Den ligger smukt i en lang dal blandt bjerge og bakker, og er kendt som ”byen med det evige forår” på grund af sit behagelige klima.

Men byens kraftige vækst siden 1900-tallet har erstattet store områder med åbent land og træer med asfalt og beton, der tiltrækker sig solens stråler og holder på varmen, og denne varmeeffekt har sammen med de globale klimaforandringer betydet, at byens temperatur er steget.

For at køle byen, dæmpe trafikstøj og give bedre luft- og livskvalitet har bystyret besluttet at oprette et sammenhængende netværk af grønne parker. Det har ikke bare forskønnet byen og givet dyr som bier og fugle bedre levesteder, men også gjort temperaturen 2-3 grader køligere i nogle områder, og effekten forventes at stige yderligere fremover.

”Da jeg flyttede til Medellín, var jeg overrasket. Jeg kommer fra byen Manizales, hvor der er meget betonbyggeri, og i forhold til det lignede Medellín mere en have end en by. I starten troede jeg, det bare handlede om, at Medellín ønskede at være smukkere end andre byer, men senere forstod jeg, at det også handler om at friske luften op i gaderne,” siger revisoren Paula Cruz.

”I dag er jeg ikke længere overrasket, men mere stolt af det. Alle steder i verden mærker vi effekten af klimaforandringerne, men her i byen mærker vi mindre til dem på grund af de grønne områder”.

De 30 såkaldte  ’corredores verdes’ – grønne korridorer – er områder langs veje og togskinner, hvor der nu er plantet træer, blomster og andre planter udvalgt af eksperter fra byens botaniske have.

Det er også den botaniske have, der har uddannet de gartnere, der passer og plejer planterne. Gartnerne kommer fortrinsvist fra fattige og marginaliserede familier, der har haft svært ved at finde arbejde, men som er blevet tilbudt træning og job.

De grønne korridorer hænger sammen, og forbinder eksisterende parker og træklædte bakker i byen. Nogle af de grønne korridorer er kombineret med cykelstier langs den lange elektriske S-togs-linje, der hævet på bropiller af beton løber som en rygrad gennem meget af byen. Andre grønne korridorer er beplantninger langs de mange vandløb – de såkaldte quebradas – der snor sig ned gennem forstæderne i bakkerne for at ende i floden Río Porce, der løber gennem byen.

Projektet Corredores Verdes vandt i 2019 Ashden-prisen for naturlig køling.

2-3 grader køligere

er luften blevet i de områder af Medellín, der har fået flere træer og planter.

Træer giver naturlig aircondition

Verdens byer sveder ofte ekstra i varmen om sommeren og især, når der er hedebølge. Det skyldes, at byerne bytter træer og græs ud med asfalt og beton. Men derfor er det også en oplagt del af løsningen at gøre byerne grønnere ved at plante parker og vejtræer.

Faktisk er køleeffekten af træer i byrummet på op til fem grader i forhold til byer uden grønne blade. Det skyldes især, at træerne skygger, så solen ikke kan nå ned og ramme jorden. Derfor er det vigtigt at plante træerne de rigtige steder i byen. Effekten er størst, når man bruger træer til at kaste skygge på vejenes sorte asfalt, der ellers absorberer og fastholder varmen fra solstrålerne meget effektivt og bliver ved med at afgive den lang tid efter, solen er gået ned. På den måde kan man gøre sommernætterne til en mindre svedig affære.

Træerne køler også ved, at varmen fra solstrålerne får vand i bladene til at fordampe. Den samme effekt kan man se hjemme i køkkenet, når man koger en gryde vand. Når vandet når op på 100 grader, begynder det at fordampe, og uanset hvor meget man skruer op for blusset, bliver vandet ikke varmere. Det fordamper kun hurtigere. I træernes blade koger vandet ikke, men en del af solenergien går til at omdanne vand til damp, i stedet for at varme luften op. Det holder dagtemperaturerne nede.

Samtidig med, at træer sænker temperaturen i byen generelt, kan de også give store besparelser på strømregningen ved at kaste skygge på bygninger. Især, når træerne er store nok til at forhindre, at solen rammer ned på hustagene og skinner direkte ind ad vinduerne. På den måde undgår man, at bygningen virker som et drivhus, og det betyder langt mindre strømregning til aircondition.

Træer giver også en fordel om vinteren. Hvis der er mange træer i en by, virker de også som læhegn, der bremser kolde vinde, der ellers får fart gennem byernes gader. Det sparer på varmeregningen i bygninger og gør byen mere behagelig at bo i. Et studie fra byen Sacramento i Californien viste, at hvert træ plantet nær et hus i gennemsnit sparede husejeren for 1 procent om året i strømregning til aircondition om sommeren, og 2 procent på varmeregningen om vinteren. Effekten var størst, når træerne blev plantet vest og sydvest for husene.