26. januar 2020

Tysklands CO2-udledning falder kraftigt

Mere vedvarende energi og højere priser på CO2-kvoter slår nu igennem i den europæiske industrikæmpe Tyskland, hvor udledningen af CO2 er på vej ned.

Morgenbillede af kulkraftværket i den tyske by Grevenbroich, 2008. Foto: CCBY Patrick

Morgenbillede af kulkraftværket i den tyske by Grevenbroich, 2008. Foto: CCBY Patrick

På blot et enkelt år er Tysklands CO2-udledning faldet med syv procent. Det svarer til et fald på 50 millioner tons. Det skriver det tyske medie Tagesschau, på baggrund af tal fra tænketanken Agora Energiewende. Dermed har tyskerne på bare et enkelt år skåret mere af deres klimaaftryk end hele den årlige danske udledning, der ligger omkring 35 millioner tons.

Det store tyske fald skyldes, at tyskerne har brændt langt mindre kul af end året før. Både brugen af stenkul og det meget beskidte brændstof brunkul er faldet med henholdsvis 30 og 20 procent. Det skyldes især, at det er blevet dyrere at bruge kullet. De sorte klumper udleder forholdsvist meget CO2 i forhold til den energi, man får ud af brænde dem af, og EU’s afgifter for at udlede CO2 er steget til 25 euro pr. ton. I 2019 steg kvoteprisen for første gang så meget, at røgen fra skorstenene blev dyrere for kraftværkerne end det kul, de skovler i kedlerne.

Udviklingen vækker interesse hos blandt andet den grønne tænketank Concito, der sidste år netop efterspurgte en højere kvotepris for at få Tysklands kulforbrug ned.

”Hvis afgifter på 25 euro pr. ton CO2 allerede giver en effekt i Tyskland, så viser det, at det omdiskuterede kvotesystem nu er begyndt at virke i praksis,” siger Christian Peter Ibsen, der er direktør for den grønne tænketank Concito.

Men han påpeger også, at analyser viser, at kvoteprisen skal op omkring det dobbelte hvis vi for alvor skal have kul ud Europa inden for de nærmeste år, mens prisen frem mod 2030 skal endnu højere op, hvis vi for alvor skal sigte imod parisaftalens mål. For øvrigt nævner Christian Peter Ibsen, at CO2-prisen selv med den høje pris vil være langt lavere end den reelle klimaomkostning pr. ton.

Samtidig er det vigtigt at se på, hvad tyskerne sætter i stedet for kul. En del af faldet skyldes ifølge Agora Energiewendes analyse, at Tyskland nu bruger mere vedvarende energi, men forbruget af gas og olie er også steget.

Det omdiskuterede kvotesystem er nu begyndt at virke i praksis

Christian Peter Ibsen, direktør for den grønne tænketank Concito